39 tập thể và 216 lượt cá nhân được công nhận các danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016
15/08/2016 15:46

Ngày 11/8/2016, Hiệu trưởng Trường ĐHT - ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2244/QĐ-ĐHKT công nhận các danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016 đối với các tập thể và cá nhân của trường, gồm:


- 39 Tập thể Lao động tiên tiến;

- 186 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;

- 30 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

>>> Chi tiết xem

tại đây


Việt An