Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
14/04/2016 09:04

Ngày 11/04/2016, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 969/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Kế toán trưởng Trường ĐH Kinh tế, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế kể từ ngày 18/04/2016.


>>> Quyết định số 969/QĐ-ĐHQGHN


Hương Nguyễn