Thông báo về thời gian đăng ký và nộp lệ phí thi Đánh giá năng lực Đợt 1 năm 2016 đã kết thúc do các địa điểm thi đã đủ số lượng thí sinh dự thi
19/03/2016 16:09

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN thông báo:


Thời gian đăng ký và nộp lệ phí thi Đánh giá năng lực Đợt 1 năm 2016 đã kết thúc do các địa điểm thi đã đủ số lượng thí sinh dự thi.

Từ ngày 20/4/2016, thí sinh truy cập website của Trung tâm Khảo thí theo địa chỉ: http://cet.vnu.edu.vn, mục “KIỂM TRA GIẤY BÁO DỰ THI ĐGNL NĂM  2016″ để nhận thông tin dự thi.

Thời gian ĐKDT Đợt II năm 2016 bắt đầu từ 8h00 ngày 20/6/2016 đến 17h00 ngày 30/6/2016 (Thời gian ĐKDT có thể kết thúc sớm hơn nếu số chỗ dự thi tại các địa điểm thi đã được thí sinh đăng ký đủ).

>> Xem bài gốc


VNU_CET