Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
06/01/2016 14:49

Ngày 23/12/2015, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định số 5169/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hồng Sơn, phó giáo sư, tiến sĩ, giữ chức Hiệu trưởng Đại học Kinh tế từ ngày 10/01/2016.


>>> Quyết định số 5169/QĐ-ĐHQGHN


Hồng Ngọc