Kiện toàn nhân sự Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên - ĐHKT
03/12/2015 12:04

Sau khi ký quyết định thành lập Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, ngày 30/11/2015 Hiệu trưởng Nhà trường đã ký các quyết định về nhân sự của Phòng. Cụ thể như sau:


  • Quyết định số 4748/QĐ-ĐHKT, điều đồng và bổ nhiệm ThS. Bùi Hồng Cường, Phó Trưởng Phòng Đào tạo, giữ chức Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
  • Quyết định số 4749/QĐ-ĐHKT, bổ nhiệm ThS. Trần Thị Hồng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên kiêm nhiệm công việc của Phó trưởng Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Trường ĐHKT.
  • Quyết định số 4750/QĐ-ĐHKT, điều chuyển viên chức, người lao động đến nhận công tác tại Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên. Danh sách gồm: Trần Kim Anh và Lê Thị Kim Chi - chuyên viên Phòng Đào tạo, chuyển tới công tác tại Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên - ĐHKT.
Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việt An