Đội Enactus
25/10/2018 15:02I. THÔNG TIN CHUNG

Tên tiếng Anh: Entrepreneurial Action Us

Tên viết tắt: Enactus (trước đây là SIFE)

Slogan: Together we keep moving forward

Ngày thành lập: 7/12/2009

Website: www.enactus-ueb.org

Fanpage: www.facebook.com/uebenactus

Email: enactus.ueb.vnu@gmail.com

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban điều hành:

Chủ nhiệm:

Nguyễn Duy Khánh

Điện thoại: 0868978638

Đội chia làm các ban chính sau:

  • Ban Nhân sự Tài chính
  • Ban Truyền thông
  • Ban Dự án
  • Ban Đối ngoại

III. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU

- Kết nối những bạn trẻ nhiệt tình, đam mê kinh doanh.

- Tạo ra một môi trường năng động cho sinh viên Trường ĐHKT - ĐHQGHN áp dụng những kiến thức về kinh tế, kinh doanh vào các dự án thực tế giúp đỡ cộng đồng.

- Thúc đẩy các phong trào ngoại khóa của sinh viên trong trường.

- Mục tiêu 5 năm tới, Enactus sẽ trở thành một trong những tổ chức uy tín, tin cậy hàng đầu đối với sinh viên ĐHKT nói riêng và ĐHQGHN nói chung; trở thành một đội Enactus mạnh trong cộng đồng Enactus Việt Nam; trở thành một môi trường hoạt động hấp dẫn đối với sinh viên trong và ngoài trường.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Đội Enactus UEB sẽ hoạt động chính ở 2 mảng hoạt động:

1. Tổ chức sự kiện:

- Các sự kiện thường niên có quy mô mở rộng, mang tính quảng bá cao và ảnh hưởng lớn tới cộng đồng sinh viên ĐHKT cũng như các trường lân cận.

- Các sự kiện nội bộ bao gồm: các buổi team-building, các buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm có diễn giả, giao lưu nội bộ… với mục đích gắn kết các thành viên và tạo điều kiện nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các thành viên.

2. Thực hiện các dự án:

- Dự án thực hiện đạt tiêu chí Enactus sẽ tham gia báo cáo tại các cuộc thi, sự kiện do Enactus tổ chức.

- Các dự án kinh doanh thuần túy hay các dự án Enactus sẽ tham gia nhiều cuộc thi khác.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2019

- Xây dựng, phát triển và mở rộng thêm số lượng thành viên trong và ngoài trường.

- Nâng cao kỹ năng chuyên môn cho thành viên trong Đội.

- Xây dựng thương hiệu Đội Enactus.