Tuyên dương 3 giảng viên và 3 chuyên viên xuất sắc năm học 2013-2014
14/09/2014 16:40

Ngày 8/8/2014, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT, ĐHQGHN đã ký quyết định số 3066/QĐ-ĐHKT về việc tặng Giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu Giảng viên của năm, Chuyên viên của năm và Giảng viên xuất sắc, Chuyên viên xuất sắc năm học 2013-2014, gồm:TT

Họ và tên

Đơn vị

Danh hiệu khen thưởng

1

Ông Nguyễn Việt Khôi

Khoa KT&KDQT
Giảng viên của năm
2
Ông Nguyễn Trung Phong
Phòng TT&PC
Chuyên viên của năm
3
Ông Nhâm Phong Tuân
Khoa QTKD
Giảng viên xuất sắc
4
Ông Nguyễn Viết Thành
Khoa KTPT
Giảng viên xuất sắc
5
Bà Hoàng Triều Hoa
Khoa KTCT

Chuyên viên xuất sắc

6
Bà Tào Thị Thúy
Phòng TCNS

Chuyên viên xuất sắc

 

Mỗi giảng viên xuất sắc/Chuyên viên xuất sắc được trao thưởng 1.000.000 đồng/người; và cá nhân đạt Giảng viên của năm/Chuyên viên của năm được trao thưởng 3.000.000 đồng/người.

Đây là lần đầu tiên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức trao các giải thưởng này.
Hằng Nga