Sự thành đạt của Cha mẹ quyết định đến thành công của con cái
10/01/2015 11:23

Ở mọi nơi trên thế giới, thành công trong cuộc sống của bạn được quyết định bởi cha mẹ bạn. Ý tưởng cơ bản là một số người được sinh ra trong các gia đình khá giả có giáo dục và hoàn cảnh tốt thì họ tự nhiên đã được đặt trong một lợi thế tốt hơn.


 Một nghiên cứu mới từ Cục nghiên cứu quốc gia Hoa Kỳ về kinh tế thể hiện chi tiết một người có lợi thế từ cha mẹ có thể có được những gì khi trưởng thành. Theo các nhà nghiên cứu, thu nhập của cha mẹ, tình trạng hôn nhân và sự lựa chọn về nghề nghiệp, tất cả đều có một tác động rất lớn đến tương lai của chính bạn.
Hãy bắt đầu với thu nhập. Không ngạc nhiên, số tiền mọi người kiếm được phụ thuộc mạnh mẽ bởi những gì cha mẹ của họ kiếm được. Khi một phụ huynh trong hộ gia đình có thu nhập đạt ngưỡng khoảng 150.000 USD, con của họ có xu hướng kiếm được $ 0,33/1 đô la mà cha mẹ của họ kiếm được.
Hình 1: Mối quan hệ giữa thu nhập của con cái và bố mẹ
Thu nhập của cha mẹ cũng ảnh hưởng lớn đến việc con bạn có thể vào được đại học, đối với phụ nữ là sinh con sớm. Với thu nhập của cha mẹ cao hơn, tỉ lệ con cái họ vào đại học cao hơn, và tỉ lệ sinh con sớm cũng ít hơn.
 
 
Nếu các yếu tố thu nhập là điều hiển nhiên thì phát hiện tiếp theo này có thể là đáng ngạc nhiên hơn: hôn nhân cha mẹ và sự yên ấm của gia đình có thể là yếu tố quyết định lớn nhất của tất cả. Lớn lên trong một gia đình cha mẹ ly thân hay li hôn sẽ làm tổn thương đến đứa trẻ, dẫn đến giảm cơ hội gia tăng thu nhập. Bạn có thể thấy tác động tiêu cực trong biểu đồ này:
Tài liệu nghiên cứu của Cục nghiên cứu kinh tế quốc gia Hoa Kỳ
Cuối cùng, nơi cha mẹ của bạn quyết định sống là một yếu tố quan trọng trong tương lai thu nhập tiềm năng của bạn. Khu vực khác nhau đi kèm với cơ hội khác nhau cho giáo dục, bạn bè, đồng nghiệp và công ăn việc làm. Và tất cả điều đó ảnh hưởng đến khả năng của bạn để có tiến lên trước.

Nguồn: http://taichinhtieudung.info/