Đánh giá giám sát lần 2 - giai đoạn 2 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
23/12/2014 15:31

Ngày 16/12/2014 vừa qua, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam đã tổ chức đánh giá giám sát lần 2 - giai đoạn 2 đối với Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Sau phiên khai mạc, 2 thành viên đoàn đánh giá là ông Nguyễn Văn Quyến và ông Nguyễn Văn Thanh đã tiến hành đánh giá tại 07 đơn vị của Trường ĐHKT, cụ thể: Phòng Nghiên cứu Khoa học & Hợp tác Phát triển, Phòng Đào tạo, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Kinh tế Phát triển và Khoa Kinh tế Chính trị. Mục đích của đợt đánh giá giám sát này nhằm đánh giá hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, khảo thí đảm bảo chất lượng theo phạm vi chứng nhận là đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh của Trường ĐHKT.

Sau một ngày làm việc tích cực, nghiêm túc và hiệu quả, QUACERT đã hoàn thành công tác đánh giá giám sát lần 2 - giai đoạn 2 đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Nhà trường.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn chuyên gia đã có buổi tổng kết công tác đánh giá với sự có mặt của các đại diện Trường ĐHKT gồm: PGS.TS Trần Anh Tài - Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban ISO và đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm chức năng của Trường.


Báo cáo kết quả đánh giá, ông Nguyễn Văn Quyến - Trưởng đoàn đánh giá nhận định: “QUACERT đánh giá rất cao sự quan tâm của lãnh đạo Trường ĐHKT - ĐHQGHN trong việc triển khai, duy trì Hệ thống. Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm đồng thời luôn tuân thủ tốt các quy trình, quy định đã đề ra”.
Đoàn đánh giá ghi nhận: tại thời điểm đánh giá không có điểm không phù hợp và đoàn sẽ đề nghị QUACERT duy trì chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho Trường ĐHKT - ĐHQGHN.


Tin: Nguyễn Điệp (P.HCTH) - Ảnh: Nguyễn Kha