Trang tin tức sự kiện

Tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Quốc Khánh

Tên luận án: Nhân lực các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: Thực trạng và giải pháp


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quốc Khánh

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 05/02/1982

4. Nơi sinh: Quảng Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2217/QĐ-SĐH, ngày 27/09/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo

- Quyết định số 1472/QĐ-ĐHKT ngày 25/7/2013 của Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ;
- Quyết định số 3761/QĐ-ĐHKT ngày 31/8/2015 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo;
- Quyết định số 3766/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 về việc trả nghiên cứu sinh về cơ quan công tác hoặc địa phương;
- Công văn số 1698/ĐHQGHN-ĐT ngày 31/5/2019 về việc cho phép ông Nguyễn Quốc Khánh được đánh giá chuyên đề tiến sĩ

7. Tên đề tài luận án: Nhân lực các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: Thực trạng và giải pháp.

8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

9. Mã số: 9340101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Lê Quân

                                                          2. TS. Đỗ Xuân Trường
>>> Tóm tắt luận án tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành