Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Quốc Cường

Tên đề tài luận án: Nợ công cấp địa phương ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Quốc Cường

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 07/01/1986

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2952/QĐ-ĐHKT, ngày 14/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định bổ sung người hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Anh Tuấn (hướng dẫn phụ), theo Quyết định số 3697/QĐ-ĐHKT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Quyết định điều chỉnh tên Đề tài luận án, theo Quyết định số 3720/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội:

+ Đề tài cũ: Nợ chính quyền địa phương ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Thành phố Hà Nội.

+ Đề tài mới: Nợ công cấp địa phương ở Việt Nam.

7. Tên đề tài luận án: Nợ công cấp địa phương ở Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 34 01 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

 

  • PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, Hướng dẫn chính
  • PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Hướng dẫn phụ

 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Về mặt lý luận: Luận án hệ thống hóa và làm rõ một cách toàn diện các nội dung cơ bản về lý luận của nợ công cấp địa phương trong mối quan hệ với nợ công quốc gia và phân cấp ngân sách nhà nước giữa chính quyền trung ương và và chính quyền địa phương (ở Việt Nam là cấp tỉnh, thành phố). Luận án nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nợ công cấp địa phương ở một số nước trên thế giới và rút ra một số bài học cho Việt Nam.

- Về mặt thực tiễn: Luận án đã đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng nợ công nói chung và nợ công cấp địa phương ở Việt Nam nói riêng giai đoạn 2003 đến nay. Luận án đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ công cấp địa phương cấp tỉnh/thành phố ở Việt Nam đến năm 2025.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần vào giải quyết những vấn đề thực tiễn về quản lý nợ công quốc gia nói chung trong đó có nợ công cấp địa phương ở Việt Nam theo hướng quản lý nợ công bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trong thời gian tới, nghiên cứu sinh dự kiến tiếp tục chuyên sâu theo hướng nghiên cứu về mô hình đánh giá tác động qua lại giữa nợ công địa phương và nợ công quốc gia; cũng như những nhân tố ảnh hưởng đến sự bền vững trong quản lý nợ công.

14. Các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến luận án:

- Hoàng Quốc Cường và Vũ Thanh Sơn (2012), Chuỗi trách nhiệm trong quản trị công và một số vấn đề về phân cấp tài chính công ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương số 374 (2012, tr.32-35).

- Hoàng Quốc Cường (2017), Một số vấn đề về nợ công Việt Nam hiện nay, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 501 (9/2017, tr.4-6)

- Hoàng Quốc Cường (2017), Nợ công trong hệ thống quản lý tài chính nhà nước, Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 34 (12/2017, tr.16-19)


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Đại học Waseda
Trường Đại học Thành Tây
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Công ty TNHH giải trí TBS
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành