Thông tin và tóm tắt luận án của NCS Đặng Thị Hoài

Tên luận án: Đầu tư từ Ngân sách nhà nước cho nông nghiệp tỉnh Thái Bình.


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Thị Hoài

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20/05/1980

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 305/QĐ- ĐHKT ngày 25/02/2014 cùa Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 4239/QĐ-ĐHKT ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc cho phép Nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo.

7. Tên luận án: “Đầu tư từ Ngân sách nhà nước cho nông nghiệp tỉnh Thái Bình"

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp
>>> Xem và download tóm tắt luận văn tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành