Thông tin và tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Việt Dũng

Tên luận án: Chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Dũng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 16/06/1972

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2439/QĐ- ĐHKT ngày 25/10/2012 cùa Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 3762/TB-ĐHKT ngày 31/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc cho phép Nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo.

7. Tên luận án: “Chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam"

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • PGS.TS. Phạm Văn Dũng
  • TS. Nguyễn Quốc Việt
>>> Xem hoặc tải tóm tắt luận văn tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành