Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thanh Hương

Tên luận án: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: tác động đối với thương mại hàng hoá giữa hai bên và hàm ý cho Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thanh Hương

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/05/1977

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: QĐ 2224/QĐ-ĐHKT ngày 03/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo

- Tên trước đây: "Tác động dự kiến của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đối với quan hệ thương mại giữa hai bên" theo Quyết định số 330/QĐ-ĐHKT ngày 22/02/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Tên điều chỉnh: "Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: tác động đối với thương mại hàng hoá giữa hai bên và hàm ý cho Việt Nam" theo Quyết định số 2863/QĐ-ĐHKT ngày 3/7/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

7. Tên luận án: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: tác động đối với thương mại hàng hoá giữa hai bên và hàm ý cho Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

9. Mã số: 62 31 01 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • Hướng dẫn chính: TS. Đoàn Hồng Quang
  • Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Từ Thúy Anh

>> Xem tóm tắt luận án tại đây.


UEB_net

Xem phản hồi( 0 ) | Gửi phản hồi |

Video
Get the Flash Player to see this player.
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala ĐH NorthCentral Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học UPEC
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Công ty Chứng khoán Hà Nội
Công ty Chứng khoán Sài Gòn
Tập đoàn Nomura
Đại học Nam Đài Loan
Đại học Waseda