Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đinh Quốc Thắng

Tên luận án: Phúc lợi y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đinh Quốc Thắng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 16/4/1965

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4157/QĐ-SĐH ngày 15/7/2008 cùa Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên luận án: Phúc lợi y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:     

  • PGS.TS Nguyễn Duy Dũng
  • PGS.TS Nguyễn Đăng Bằng
 >>> Xem tóm tắt luận án tại đây

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Xem phản hồi( 0 ) | Gửi phản hồi |

Video
Get the Flash Player to see this player.
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala ĐH NorthCentral Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học UPEC
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Công ty Chứng khoán Hà Nội
Công ty Chứng khoán Sài Gòn
Tập đoàn Nomura
Đại học Nam Đài Loan
Đại học Waseda