Công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2012

Quyết định số 1135/QĐ-ĐHKT ngày 7/6/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                               

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-ĐHKT ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh SĐH năm 2012;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1793/QĐ-ĐT ngày 06 tháng 06 năm 2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2012;

Căn cứ kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2012 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 245 anh/chị có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2012 vào các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó:

- Chuyên ngành Kinh tế quốc tế: 14 thí sinh
- Chuyên ngành Kinh tế chính trị: 05 thí sinh
- Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng: 42 thí sinh
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: 79 thí sinh
- Chuyên ngành Quản lý kinh tế: 105 thí sinh

Điều 2. Các thí sinh có nghĩa vụ và quyền lợi theo Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và các Quy định khác của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Điều 3. Các ông/bà trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành