Trang tin tức sự kiện

Phiên họp giao ban công tác tháng 1 và 2/2014

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tiến hành phiên họp giao ban công tác tháng 1 và tháng 2 năm 2014 lúc 8h00' đến 12h00' ngày 06/01/2014, dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng - PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn và các Phó Hiệu trưởng (PHT). Tham dự phiên họp có Thủ trưởng các đơn vị phòng, ban, bộ phận, trung tâm; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên.


 
Phiên họp tập trung vào các nội dung chính: 1) Rà soát tình hình thực hiện công tác tháng 12 năm 2013; 2) Thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01 và tháng 02 năm 2014.

Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo rà soát tình hình thực hiện công tác tháng 12 năm 2013 và các ý kiến phát biểu, thảo luận của lãnh đạo các đơn vị, Hiệu trưởng đã kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2013

Kết thúc tháng 12, các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành nhiều công việc đảm bảo cho các hoạt động của Trường từ các mảng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển,... đến các hoạt động của công đoàn và đoàn thanh niên, đặc biệt hoàn thành tốt nhiều hoạt động tổng kết và xây dựng các báo cáo trên các mảng hoạt động của Trường như: Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2013 và xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2014; Báo cáo về việc thực hiện kỷ cương trong công tác quản lý đào tạo; Báo cáo sơ kết hoạt động đảm bảo chất lượng học kỳ I; Báo cáo tự đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế quốc tế hệ chất lượng cao; Báo cáo hiệu quả tình hình hoạt động các chương trình liên kết đào tạo quốc tế; Báo cáo tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển; Báo cáo chi tiết về hoạt động đào tạo ngắn hạn; Tổng kết tình hình tài chính năm 2013; Bảo vệ ngân sách và xây dựng kế hoạch ngân sách chi tiết năm 2014; Báo cáo nội dung công tác Quý IV/2013 và kế hoạch công tác Quý I/2014... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số việc chưa hoàn thành hoặc chậm tiến độ như: Nghiệm thu các đề tài chậm tiến độ; Xây dựng đề cương môn học… Hiệu trưởng đề nghị các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng ban, bộ phận chức năng, các khoa và các đơn vị liên quan tập trung xử lý và hoàn thành công việc trong tháng 01 và tháng 02 năm 2014.

 
2. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01 và tháng 02 năm 2014

Ngoài các nhiệm vụ đã được chi tiết hóa trong kế hoạch công việc tháng 01 và tháng 02 năm 2014, các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng ban chức năng, các đơn vị tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Tổ chức đón tết 2014 và chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, viên chức và đối tác của Nhà trường.

(2) Triển khai thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ của Quý I năm 2014.

Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

2.1. PHT Vũ Anh Dũng chỉ đạo:

- Phòng Đào tạo:

(1) Hoàn thành thống kê giờ giảng trước ngày 07/01/2013;

(2) Chuẩn bị kế hoạch tuyển sinh đại học và sau đại học đợt 1 năm 2014 trong tháng 01 và tháng 02/2014;

(3) Chủ trì phối hợp với Bộ phận Truyền thông tổ chức tư vấn tuyển sinh sau đại học năm 2014 trực tuyến trên website Trường trong tháng 01/2014;

(4) Chuẩn bị kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 1 năm 2014 (Từ ngày 15/3/2014 đến ngày 06/4/2014);

(5) Hoàn thành các báo cáo gửi ĐHQGHN và Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Báo cáo đề xuất danh mục, đề cương chuyên đề tự chọn cấp THPT trong công tác giáo dục phổ thông sau năm 2015, nộp trước ngày 07/01/2014.

- Báo cáo quy mô đào tạo bằng kép, nộp trước ngày 10/01/2014.

- Báo cáo đánh giá việc thực hiện các chương trình thí điểm, nộp trước ngày 15/01/2014.

- Báo cáo kết quả tuyển sinh, quy mô đào tạo và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014, nộp trước ngày 15/01/2014.

- Báo cáo số lượng, thời gian nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2014, nộp trước ngày 20/01/2014.

(6) Mở mới chương trình Tiến sĩ Tài chính ngân hàng để có kế hoạch tuyển sinh từ đợt 1 năm 2014, hoàn thành trong tháng 01/2014;

 (7) Xử lý dứt điểm việc xây dựng đề cương môn học, hoàn thành trong Quý I/2014.

- Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục:

(1) Làm đầu mối hoàn thành xây dựng báo cáo ba công khai định kỳ năm học 2013-2014, nộp trước ngày 15/01/2014;

(2) Tiếp tục làm đầu mối thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh hệ đạt trình độ quốc tế theo tiêu chuẩn AUN_QA, hoàn thành vào tháng 4/2014;

 
2.2. PHT Nguyễn Trúc Lê chỉ đạo:

- Phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển:

(1) Hoàn thành xử lý dứt điểm các đề tài quá hạn và tổ chức nghiệm thu trong tháng 01/2014;

(2) Xây dựng cơ chế quản lý các đề tài/dự án đang triển khai, hoàn thành trong Quý I/2014;

(3) Thống kê giờ nghiên cứu khoa học, hoàn thành trước ngày 07/01/2014;

(4) Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện thanh quyết toán kinh phí hoạt động khoa học công nghệ cuối năm, hoàn thành trước ngày 15/01/2014;

(5) Phối hợp tổ chức phiên họp Hội đồng ngành Kinh tế xét chọn các đề tài nhóm A, B năm 2014, hoàn thành trước ngày 15/01/2014;

(6) Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng ngành Kinh tế của từng quý và cả năm 2014 (Phối hợp với ĐHQGHN), hoàn thành trong tháng 02/2014;

(7) Tổ chức tập huấn công tác nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên Nhà trường trong tháng 01/2014;

(8) Xây dựng cơ sở dữ liệu về nghiên cứu khoa học, cơ sở dữ liệu về đào tạo ngắn hạn và đối tác, hoàn thành trong Quý I/2014;

(9) Xây dựng Bản tin hợp tác phát triển - Quý I năm 2014 và ban hành trong Quý I/2014;

(10) Chúc mừng đối tác trong nước nhân dịp tết Nguyên đán, hoàn thành trước ngày 20/01/2014;

(11) Chuẩn bị kế hoạch tổ chức Diễn đàn sinh viên Châu Á (GPAC) được tổ chức vào tháng 8/2014;

(12) Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác: Bảo Sơn, BIDV, Tharkral, hoàn thành trong tháng 01/2014.

- Bộ phận Truyền thông:

(1) Phối hợp với Phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế triển khai kế hoạch PR tuyển sinh đại học, sau đại học năm 2014;

(2) Tăng cường đăng tin, bài nhân dịp năm mới.

- Bộ phận Tạp chí - Xuất bản:

Rà soát toàn bộ ấn phẩm của Trường để có kế hoạch in ấn trong năm 2014, hoàn thành trong tháng 02/2014.

- Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế:

Tổng kết kế hoạch kinh doanh năm 2013 và xây dựng kế hoạch kinh doanh của Quý I và cả năm 2014, hoàn thành trước ngày 20/01/2014.

2.3. PHT Trần Anh Tài chỉ đạo:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính:

(1) Hoàn thành xây dựng định mức chi tiêu năm 2014, trước ngày 07/01/2014;

(2) Hoàn thành quyết toán thu/chi năm 2013 và thanh quyết toán cho các mảng hoạt động của trường, hoàn thành trước ngày 20/01/2014;

(3) Hoàn thành kế hoạch chi tiết công việc Quý I để ban hành trước ngày 20/01/2014;

(4) Rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ và đề xuất điều chỉnh trước ngày 15/02/2014;

(5) Tiến hành thu học phí các hệ tại các địa phương;

(6) Xây dựng phương án tài chính cho Quỹ Phát triển Trường trong tháng 02/2014;

(7) Hướng dẫn các đơn vị sơ kết kế hoạch nhiệm vụ (KHNV) năm học 2013-2014 và tổ chức sơ kết KHNV mảng đào tạo và nghiên cứu khoa học toàn Trường, hoàn thành trong tháng 02/2014.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

(1) Xây dựng và triển khai kế hoạch nghỉ Tết Nguyên Đán, hoàn thành trước ngày 27/01/2014;

(2) Tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán;

(3) Rà soát công tác vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự tại khu Hiệu bộ và các giảng đường trước và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán;

 (4) Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý văn bản và điều hành sang hệ thống E-Office;

(5) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ chuẩn bị cho đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 theo kế hoạch.

- Trung tâm Hệ thống thông tin Kinh tế và Quản lý:

Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp tiếp nhận và kết nối hệ thống Quản lý văn bản và điều hành E-Office.

- Phòng Đào tạo (Công tác Học sinh sinh viên):

Báo cáo thực trạng đạo đức, lối sống của sinh viên và thực trạng của công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên, nộp trước ngày 07/01/2014.

2.4. Phòng Tổ chức - Nhân sự:

(1) Báo cáo kết quả đánh giá cán bộ viên chức năm 2013, hoàn thành trong tháng 01/2014;

(2) Triển khai công tác bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2014;

(3) Triển khai các quy trình nhân sự (Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm khoa Kinh tế Chính trị, Chủ nhiệm Bộ môn Kế toán Kiểm toán khoa Tài chính Ngân hàng; Quy trình giải thể TT. Nghiên cứu Quản lý Quốc tế...);

(4) Rà soát văn bản quản lý và điều hành theo các quy định mới của ĐHQGHN.

2.5. Ban Thanh tra:

(1) Kiểm tra, giám sát các công việc trong tổ chức thi và chấm thi hết môn hệ chính quy, thực hiện trong tháng 01/2014;

(2) Kiểm tra việc triển khai thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí ở các đơn vị trong Nhà trường, thực hiện trong tháng 02/2014.

2.6. Nhiệm vụ khác:

Các đơn vị phòng, ban, bộ phận, khoa, trung tâm chủ động thực hiện tốt các nội dung khác theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị mình và theo Báo cáo giao ban công tác tháng 01 và tháng 02 năm 2014.

2.7. Tổ chức thực hiện:

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết và báo cáo Hiệu trưởng về tiến độ trong các báo cáo giao ban giữa kỳ và trước giao ban tháng 03 năm 2014.

Phòng Hành chính - Tổng hợp phối hợp với Phòng Tổ chức - Nhân sự và Ban Thanh tra theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận giao ban.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành