Trang tin tức sự kiện

Phiên họp giao ban công tác tháng 12/2013

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tiến hành phiên họp giao ban công tác tháng 12/2013. Phiên họp diễn ra từ lúc 8h00' đến 11h00' ngày 03/12/2013. Do đang trong thời gian đi công tác, Hiệu trưởng đã ủy quyền cho PHT Trần Anh Tài chủ trì phiên họp cùng với PHT Vũ Anh Dũng. Tham dự phiên họp có Thủ trưởng các đơn vị phòng, ban, bộ phận và trung tâm; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên.


Phiên họp tập trung vào các nội dung chính: 1) Rà soát tình hình thực hiện công tác tháng 11 năm 2013; 2) Thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 năm 2013.

Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo rà soát tình hình thực hiện công tác tháng 11 năm 2013 và các ý kiến phát biểu, thảo luận của lãnh đạo các đơn vị, Chủ trì phiên họp đã kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2013

Kết thúc tháng 11, các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành nhiều công việc đảm bảo cho các hoạt động của Trường từ các mảng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển,... đến các hoạt động của công đoàn và đoàn thanh niên, một số việc trọng tâm đã hoàn thành như: Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Tổ chức buổi nhập học cho học viên sau đại học trúng tuyển đợt 2; Hoàn thành báo cáo tổng kết tình hình tuyển sinh đại học chính quy năm 2013 và kế hoạch tuyển sinh năm 2014; Tổ chức Hội nghị Cán bộ lớp, Đoàn TN, Hội SV và Hội thảo phát động phong trào nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên trong nghiên cứu; Đón tiếp đoàn kiểm toán Nhà nước vào làm việc tại Trường; Hoàn thiện xây dựng báo cáo Đề án vị trí việc làm gửi ĐHQGHN; Ban hành 26 văn bản quản lý và điều hành các mảng hoạt động của toàn Trường… Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số công việc chưa hoàn thành hoặc chậm tiến độ như: Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học; Xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện các chương trình thí điểm; Khảo sát phản hồi của nhà sử dụng lao động về sinh viên tốt nghiệp…

Đề nghị các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận chức năng, các khoa và các đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung xử lý dứt điểm và hoàn thành các công việc chưa hoàn thành, chậm tiến độ trong tháng 12 năm 2013.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2013

Ngoài các nhiệm vụ đã được chi tiết hóa trong kế hoạch công việc tháng 12 năm 2013, các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng ban chức năng, các đơn vị tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm để tổng kết các mảng hoạt động của Nhà trường trong năm 2013.

Cụ thể như sau:

2.1. PHT Vũ Anh Dũng chỉ đạo:

- Phòng Đào tạo:

(1) Tự kiểm tra và xây dựng báo cáo về việc thực hiện kỷ cương trong công tác quản lý đào tạo hoàn thành trước ngày 14/12/2013; Làm đầu mối phối hợp với các phòng ban chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra của ĐHQGHN từ ngày 24 đến ngày 31/12/2013;

(2) Chuẩn bị tổ chức thi học kỳ I cho sinh viên năm học 2012-2013 và xây dựng kế hoạch chuẩn bị tuyển sinh đại học năm 2014, hoàn thành trong tháng 12/2013;

(3) Tổ chức tổng kết tình hình tuyển sinh sau đại học năm 2013 và xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2014, hoàn thành trong tháng 12/2013;

(4) Hoàn thành xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện các chương trình thí điểm, dứt điểm trước ngày 25/12/2013.

- Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục:

(1) Báo cáo sơ kết hoạt động đảm bảo chất lượng học kỳ I năm học 2013-2014, hoàn thành trước ngày 06/12/2013;

(2) Hoàn thành xây dựng báo cáo tự đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế quốc tế hệ chất lượng cao trước ngày 06/12/2013;

(3) Tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh hệ đạt trình độ quốc tế theo tiêu chuẩn AUN_QA, hoàn thành vào tháng 4/2014;

(4) Tự kiểm tra và xây dựng báo cáo về việc thực hiện kỷ cương trong công tác quản lý đào tạo, hoàn thành trước ngày 14/12/2013.

2.2. Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển:

(1) Phát động phong trào NCKH trong học viên và nghiên cứu sinh;

(2) Làm đầu mối tập hợp và nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp ĐHQGHN năm 2014, hoàn thành trước ngày 10/12/2013;

(3) Kiểm tra và xử lý dứt điểm các hệ đề tài chậm tiến độ, hoàn thành trong tháng 12/2013;

(4) Triển khai thực hiện dự án Trung tâm tài chính ứng dụng;

(5) Tổ chức Lễ trao bằng Tiến sỹ danh dự cho Ông Rikhi Tharkral ngày 11/12/2013;

(6) Chúc mừng đối tác quốc tế nhân dịp Giáng sinh và năm mới, hoàn thành trước ngày 15/12/2013;

(7) Báo cáo tình hình rà soát hiệu quả hoạt động các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, hoàn thành trước ngày 31/12/2013;

(8) Hoàn thiện kế hoạch khai thác các hoạt động với đối tác đã ký thỏa thuận hợp tác, hoàn thành trước ngày 31/12/2013;

(9) Tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển năm 2013, hoàn thành trong tháng 12/2013;

(10) Tự kiểm tra và xây dựng báo cáo về việc thực hiện kỷ cương trong công tác quản lý đào tạo, hoàn thành trước ngày 14/12/2013.

2.3. PHT Trần Anh Tài chỉ đạo:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính:

(1) Xây dựng kế hoạch chi tiết công việc Quý I năm 2014, hoàn thành trước ngày 31/12/2013;

(2) Tổng kết tình hình tài chính năm 2013; Bảo vệ ngân sách và xây dựng kế hoạch ngân sách chi tiết năm 2014, hoàn thành trong tháng 12/2013;

(3) Hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán, tạm ứng và chốt sổ kế toán năm 2013, hoàn thành trước ngày 31/12/2013;

(4) Rà soát và điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ để ban hành vào đầu tháng 1/2014;

(5) Xây dựng chỉ số kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế, hoàn thành trong tháng 12/2013;

(6) Tự kiểm tra và xây dựng báo cáo về việc thực hiện kỷ cương trong công tác quản lý đào tạo, hoàn thành trước ngày 14/12/2013.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

(1) Triển khai công tác thống kê 6 tháng cuối năm và cả năm 2013 gửi ĐHQGHN, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành trước ngày 15/01/2013;

(2) Xây dựng dự thảo 10 sự kiện của năm 2013, hoàn thành trước ngày 25/12/2013;

(3) Xây dựng báo cáo nội dung công tác Quý IV/2013 và kế hoạch công tác Quý I/2014 gửi ĐHQGHN, hoàn thành trước ngày 25/12/2013;

(4) Xây dựng kế hoạch triển khai kiểm kê và thanh lý tài sản năm 2013, hoàn thành trong tháng 12/2013;

(5) Rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất cho hoạt động đào tạo và xây dựng kế hoạch thay thế bổ sung, hoàn thành trong tháng 12/2013;

(6) Phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN ngày 09/12/2013.

- Bộ phận Truyền thông:

(1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông theo chiều sâu cho các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường;

(2) Làm đầu mối phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch PR cho tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2014.

2.4. Phòng Tổ chức - Nhân sự:

(1) Triển khai kế hoạch đánh giá cán bộ năm 2013;

(2) Thực hiện đề án về GS, PGS tới từng khoa đào tạo;

(3) Hoàn thiện Đề án tái cấu trúc bộ môn, hoàn thành trong tháng 12/2013;

(4) Tự kiểm tra và xây dựng báo cáo về việc thực hiện kỷ cương trong công tác quản lý đào tạo, hoàn thành trước ngày 14/12/2013.

2.5. Ban Thanh tra:Tự kiểm tra và xây dựng báo cáo về việc thực hiện kỷ cương trong công tác quản lý đào tạo, hoàn thành trước ngày 20/12/2013; Phối hợp với Phòng Đào tạo chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra của ĐHQGHN từ ngày 24/12/2013 đến ngày 31/12/2013.

2.6. Nhiệm vụ khác:

Các đơn vị phòng, ban, bộ phận, khoa, trung tâm chủ động thực hiện tốt các nội dung khác theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị mình và theo Báo cáo giao ban công tác tháng 12 năm 2013.

2.7. Tổ chức thực hiện:

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết và báo cáo Hiệu trưởng về tiến độ trong báo cáo giao ban giữa kỳ và trước giao ban tháng 01 năm 2014.

Phòng Hành chính - Tổng hợp phối hợp với Phòng Tổ chức - Nhân sự và Ban Thanh tra theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận giao ban.

Danh sách lãnh đạo đơn vị vắng mặt trong giao ban tháng 12 năm 2013:

- ThS. Nguyễn Tiến Đức - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Kinh tế.

Trân trọng thông báo và đề nghị Chủ nhiệm các khoa, Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban, bộ phận chức năng quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kết luận tại phiên họp./.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành