Trang tin tức sự kiện

Quy định đặt tên giao dịch quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Ngày 9/02/2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ban hành quy định về tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, các đơn vị cũng như chức danh lãnh đạo trong Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


>> Quyết định số 146/QĐ-ĐHKT ngày 9/02/2012
Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN là VNU University of Economics and Business (viết tắt là VNU-UEB). Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các đơn vị, của các chức danh lãnh đạo trong Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được quy định thống nhất như sau:

1. Tên giao dịch quốc tế của Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN và chức danh của Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh)

Viết tắt
(nếu có)

Trường Đại học Kinh tế

VNU University of Economics and Business

VNU-UEB

Hiệu trưởng

Rector

 

Phó Hiệu trưởng

Vice Rector

 

 2. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Phòng, Ban 

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế Đang sử dụng (tiếng Anh)

Viết tắt

(nếu có)

Phòng chức năng

Office

 

Trưởng Phòng

Head of Office

 

Phó Trưởng Phòng

Deputy Head of Office

 

Phòng Hành chính Tổng hợp

Office of General Administration

 

Phòng Tổ chức Nhân sự

Office of Human Resources

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Office of Finance and Planning

 

Phòng Nghiên cứu Khoa học  và Hợp tác Phát triển

Office of Research and Partnership Development

 

Phòng Đào tạo

Office of Academic Affairs

 

Ban Thanh tra

Office of Inspection

 


3. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Khoa, Bộ môn 

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế

(tiếng Anh)

Viết tắt

(nếu có)

Khoa

Faculty

 

Chủ nhiệm khoa

Dean

 

Phó Chủ nhiệm khoa

Associate Dean

 

Bộ môn

Department

 

Chủ nhiệm bộ môn

Head of Department

 

Phó chủ nhiệm bộ môn

Deputy Head of Department

 

Khoa Quản trị Kinh doanh

Faculty of Business Administration

 

Bộ môn Quản trị Chiến lược

Department of Strategic Management

 

Bộ môn Marketing

Department of Marketing

 

Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực

Department of Human Resources Management

 

Bộ môn Văn hóa Doanh nghiệp

Department of Corporate Culture

 

Bộ môn Quản trị công nghệ

Department of Technology Management

 

Khoa Kinh tế Phát triển

Faculty of Development Economics

 

Bộ môn Kinh tế học

Department of Economics

 

Bộ môn Chính sách công

Department of Public Policy

 

Bộ môn Kinh tế Tài nguyên Môi trường

Department of Natural Resources and Environmental Economics

 

Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Faculty of International Business and Economics

 

Bộ môn Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế

Department of World Economy and International Economic Relations

 

Bộ môn Kinh doanh Quốc tế

Department of International Business

 

Khoa Tài chính - Ngân hàng

Faculty of Finance and Banking

 

Bộ môn Ngân hàng

Department of Banking

 

Bộ môn Tài chính

Department of Finance

 

Bộ môn Kế toán - Kiểm toán

Department of Accounting and Auditing

 

Khoa Kinh tế Chính trị

Faculty of Political Economics

 

Bộ môn Lý luận Kinh tế Chính trị

Department of Theories of Political Economics Theory

 

Bộ môn Lịch sử Tư tưởng kinh tế và Lịch sử Kinh tế

Department of History of Economic Thoughts and Economic History

 

Bộ môn KTCT Thế giới

Department of World Political Economy

 

Bộ môn Quản lý Kinh tế

Department of Economic Management

 

4. Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Trung tâm, Bộ phận

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế

(tiếng Anh)

Viết tắt

(nếu có)

Giám đốc/Trưởng Bộ phận

Director

 

Phó Giám đốc

Vice Director

 

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Center for Higher Educational Quality Assurance

 

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Center for Student Services

 

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

Center for International Training and Education

 

Trung tâm Nghiên cứu Đầu tư nước ngoài

Center for Foreign Investment Studies

 

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

Center for Economic Development Studies

 

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách

Vietnam Center for Economic and Policy Research

 

Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Quốc tế

Center for International Management Studies

 

Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh

Center for Business Administration Studies

 

Bộ phận Tạp chí - Xuất bản

Center for Journal and Publishing

 

Bộ phận Truyền thông

 

Center for Communication and Public Relations

 

Bộ phận Công nghệ Thông tin

Center for Information Technology

 


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành