Trang tin tức sự kiện

Quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của ĐHQGHN, các đơn vị thành viên và trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong ĐHQGHN

Vừa qua, ngày 25/11/2011, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành Quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Đại học Quốc gia Hà Nội, các đơn vị thành viên và trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội­­­­­­­­­­­­­­. Cụ thể như sau:


>> Quyết định số 3502./ĐHQGHN-QHQT ngày 25 /11/2011

Quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Đại học Quốc gia Hà Nội là Vietnam National University, Hanoi (viết tắt là VNU).

Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các đơn vị thành viên và trực thuộc được quy định thống nhất theo Phụ lục “Hướng dẫn đặt tên giao dịch quốc tế của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và các chức danh lãnh đạo trong ĐHQGHN” kèm theo Quyết định này.

Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) theo quyết định này được áp dụng đối với tất cả các tài liệu, văn bản giao dịch quốc tế, khẩu hiệu, biển tên, danh thiếp.

Thời điểm áp dụng: từ năm học 2011 – 2012.

Các trường đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc đặt tên giao dịch quốc tế của các đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý và các chức danh chưa có trong phụ lục Hướng dẫn của Quyết định này và ban hành dưới dạng văn bản để sử dụng trong đối ngoại.

Hướng dẫn đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và các chức danh lãnh đạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)

1.     Tên giao dịch quốc tế của ĐHQGHN và chức danh của Ban giám đốc ĐHQGHN

 
Tên tiếng Việt
Tên giao dịch quốc tế
(tiếng Anh)
Viết tắt
(nếu có)

Đại học Quốc gia Hà Nội

(ĐHQGHN)
Vietnam National University, Hanoi
VNU

Giám đốc ĐHQGHN

President of Vietnam National University, Hanoi

 

Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN

Permanent Vice President of Vietnam National University, Hanoi

 

Phó Giám đốc ĐHQGHN

Vice President of Vietnam National University, Hanoi

 
 

2.     Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN

 
Tên tiếng Việt
Tên giao dịch quốc tế
(tiếng Anh)
Viết tắt
(nếu có)

Văn phòng

Office of the President

 

Chánh văn phòng

Chief of Office of the President

 

Phó chánh văn phòng

Deputy Chief  of Office of the President

 

Ban Tổ chức cán bộ

Organization-Personnel Department

 

Ban Đào tạo

Academic Affairs Department

 

Ban Khoa học công nghệ

Science and Technology Department

 

Ban Chính trị & Công tác học sinh sinh viên

Political-Students Affairs Department

 

Ban Quan hệ quốc tế

International Relations Department

 

Ban Kế hoạch tài chính

Planning-Finance Department

 

Ban Xây dựng

Construction Department

 

Ban Thanh tra

Inspection Department

 

Trưởng ban

Director

 
Phó trưởng ban
Vice Director
 
 

3.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trường Đại học thành viên của ĐHQGHN

 
Tên tiếng Việt
Tên giao dịch quốc tế
(tiếng Anh)
Viết tắt
(nếu có)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science
VNU-HUS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities
VNU-USSH

Trường Đại học Ngoại ngữ

VNU University of Languages and International Studies
VNU-ULIS

Trường Đại học Công nghệ

VNU University of Engineering and Technology
VNU-UET

Trường Đại học Kinh tế

VNU University of Economics and Business
VNU-UEB

Trường Đại học Giáo dục

VNU University of Education
VNU-UED

Hiệu trưởng

Rector
 

Phó Hiệu trưởng

Vice Rector

 

Phòng chức năng

Office
 

Trưởng phòng

Head of Office

 

Phó trưởng phòng

Deputy Head of Office

 

Khoa trực thuộc trường

Faculty
 

Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm khoa

Dean/Associate Dean

 

Bộ môn

Department
 

Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm bộ môn

Head/Deputy Head of Department

 
 

4.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Viện nghiên cứu của ĐHQGHN

Tên tiếng Việt
Tên giao dịch quốc tế
(tiếng Anh)
Viết tắt
(nếu có)

Viện Công nghệ thông tin

VNU Information Technology Institute

VNU-ITI

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

VNU Institute of Microbiology and Biotechnology

VNU-IMBT

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

VNU Institute of Vietnamese Studies and Development Sciences

VNU-IVIDES

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

VNU Institute for Education Quality Asurance

VNU-INFEQA

Viện Tin học Pháp ngữ

VNU Francophone Institute for Informatics

VNU-IFI

Viện trưởng

Director

 

Phó viện trưởng

Vice-Director
 

Phòng chức năng

Office/Division
 

Trưởng/Phó trưởng phòng

Head/Deputy Head of Office/Division

 
 

5.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các khoa trực thuộc ĐHQGHN

 
Tên tiếng Việt
Tên giao dịch quốc tế
(tiếng Anh)
Viết tắt
(nếu có)

Khoa Luật

VNU School of Law
VNU-LS

Khoa Quản trị kinh doanh

VNU School of Business
VNU-HSB

Khoa Sau đại học

VNU School of Graduate Studies
VNU-SGS

Khoa Quốc tế

VNU International School

VNU-IS

Khoa Y - Dược

VNU School of Medicine and Pharmacy
VNU-SMP

Chủ nhiệm khoa

Dean
 

Phó chủ nhiệm khoa

Vice Dean

 

Phòng chức năng

Office/Division
 

Trưởng/Phó trưởng phòng

Head/Deputy Head of Office/Division

 

Bộ môn

Department
 

Trưởng/Phó trưởng bộ môn

Head/Deputy Head of Department

 

Trung tâm

Center
 
 

6.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trung tâm nghiên cứu và dịch vụ và các đơn vị trực thuộc khác tại ĐHQGHN

 
Tên tiếng Việt
Tên giao dịch quốc tế
(tiếng Anh)
Viết tắt
(nếu có)

Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu Châu Á

VNU Asia Research Center
VNU-ARC

Trung tâm Nhân lực quốc tế

VNU Center for International Manpower
VNU-CIM

Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm

VNU Center for Education Technology and Career Development
VNU-ETC

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị

VNU Training Center for Teachers of Political Theory
VNU-TPT

Trung tâm Nghiên cứu Đô thị

VNU Center of Urban Studies
VNU-CUS

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học

VNU Center for Training Services andUniversity City Development

VNU-TSU

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

VNU Physical Education and Sports Center

VNU-PES

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHQGHN

VNU National Defense and Security Training Center

VNU-NDS

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo

VNU Center for Sea and Island Research
VNU-SIREC

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

VNU Center for Natural Resources and Environmental Studies
VNU-CRES

Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu

VNU International Center for Advanced Research on Global Change

VNU-ICARGC

Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ

VNU Center for Women’s Studies
VNU-CWS

Trung tâm Thông tin - Thư viện

VNU Library and Information Center

VNU-LIC

Trung tâm Phát triển hệ thống

VNU Center for Systems Development
VNU-CSD

Tạp chí Khoa học

VNU Journal of Science

VNU-JS

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

VNU Center for Student Services
VNU-CSS

Nhà xuất bản

VNU Publishing House

VNU-PuH

Nhà In

VNU Printing House

VNU-PrH

Ban Quản lý và phát triển dự án

VNU Project Management and Development Unit

VNU-PMU

Văn phòng hợp tác ĐHQGHN và ĐH Kyoto

VNU Vietnam National University, Hanoi – Kyoto University Collaboration Ofice

VNU-VKCO

Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin

VNU Center for Applied Information Technology
VNU-CAIT

Trung tâm Truyển thông và Quan hệ Công chúng

VNU Center for Mass Communication and Public Relations
VNU-VIMASSCOM

Giám đốc Trung tâm/đơn vị

Director

 

Phó giám đốc Trung tâm/đơn vị

Vice Director

 

Phòng chức năng

Office/Division
 

Trưởng/Phó trưởng phòng

Head/Deputy Head of Office/Division

 


UEB_net

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành