Thành lập Viện Quản trị Kinh doanh thuộc Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Ngày 28/7/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 2051/QĐ-ĐHKT về việc thành lập Viện Quản trị Kinh doanh trên cơ sở phát triển từ Khoa Quản trị Kinh doanh thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.


Theo đó, Viện Quản trị Kinh doanh (gọi tắt là Viện) có con dấu và tài khoản ngân hàng riêng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định tổ chức và hoạt động của Viện do Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế ban hành trên cơ sở tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Trường Đại học Kinh tế và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Viện Quản trị Kinh doanh có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:

1. Chức năng:

a) Đào tạo các bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh và các lĩnh vực khác có liên quan.

b) Đào tạo ngắn hạn, đào tạo liên kết trong nước về quản trị kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan.

c) Nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần kinh tế.

d) Hợp tác và liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để nghiên cứu, tư vấn, tổ chức hội nghị, hội thảo và đào tạo về quản trị kinh doanh (không bao gồm liên kết đào tạo quốc tế).

2. Nhiệm vụ:

2.1. Quản lý viên chức, người lao động và người học thuộc Viện theo quy định của Trường Đại học Kinh tế.

2.2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường Đại học Kinh tế, bao gồm:

a) Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Trường Đại học Kinh tế giao nhiệm vụ;

b) Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;

c) Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trường Đại học Kinh tế;

d) Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

2.3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Viện.

2.4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân sự Viện.

2.6. Tổ chức đánh giá nhân sự trong Viện và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường Đại học Kinh tế theo quy định.

2.7. Tạo nguồn thu cho Viện và Trường Đại học Kinh tế thông qua các hoạt động đào tạo ngắn hạn và các hoạt động khác.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và do Hiệu trưởng giao cho Viện thực hiện.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.


Thu Minh

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành