Hội nghị giao ban tháng 10 năm 2014

Ngày 7/10/2014, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tiến hành Hội nghị giao ban tháng 10 năm 2014 dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng - PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn và các Phó Hiệu trưởng (PHT). Tham dự phiên họp có Thủ trưởng các khoa, phòng, bộ phận và trung tâm; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên. Hội nghị tập trung vào hai nội dung chính: 1) Rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2014; 2) Thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của quý IV và tháng 10 năm 2014.


Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo của các Phó Hiệu trưởng về tình hình hoạt động tháng 9 năm 2014, đề xuất giải pháp để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của quý IV và tháng 10 trên các mảng hoạt động và các ý kiến phát biểu, thảo luận của lãnh đạo các đơn vị, Hiệu trưởng đã kết luận:
1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2014:

Trong tháng 9 năm 2014, các phòng ban chức năng và các đơn vị trong toàn trường đã tích cực hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trên toàn bộ các mảng hoạt động của Nhà trường. Hiệu trưởng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị. Trong đó đặc biệt đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

- Tổ chức tuyển sinh các chương trình đào tạo cử nhân, chất lượng cao và đạt chuẩn quốc tế theo hình thức đánh giá năng lực và hoàn thành tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2014;

- Tổ chức thành công Lễ Khai giảng năm học mới 2014-2015 và các hoạt động đầu năm cho sinh viên như: Tuần sinh hoạt công dân, Gala âm nhạc “Hi!K59”, Chương trình tư vấn sức khỏe cộng đồng và các chương trình giao lưu của sinh viên với Đại học Osaka, Đại học Waseda, Nhật Bản...;

- Hoàn thành tuyển dụng nhân sự, cơ sở vật chất cho dự án về Phát triển xanh để bắt đầu triển khai các hoạt động từ đầu Tháng 10/2014;

- Trao đổi hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước như BIDV, Công ty CP LHP Việt Nam, Công ty IDT, Đại học Thammasat - Thái Lan...

- Tổ chức thành công Lễ ký giao KHNV năm học 2014-2015 cho các khoa, trung tâm trực thuộc trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số công việc chậm tiến độ, chưa hoàn thành như: 1) Xây dựng bộ đề thi cho chương trình NVCL; 2) Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi; 3) Khảo sát ý kiến phản hồi của người sử dụng lao động đối với sinh viên tốt nghiệp; 3) Ban hành bản điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ;... Hiệu trưởng đề nghị các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng ban, bộ phận chức năng, các khoa và các đơn vị liên quan tập trung xử lý và hoàn thành dứt điểm các công việc này trong tháng 10 năm 2014.

2. Nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2014:

(1) Hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế đến năm 2025, tầm nhìn 2035;

(2) Hoàn thành xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016-2020; 

(3) Hoàn thành điều chỉnh hệ thống văn bản quản lý, điều hành và các quy trình công việc phù hợp với Nghị định và Quy chế mới về Đại học Quốc gia và các quy định mới của ĐHQGHN;

(4) Hoàn thành việc rà soát lại các đề tài đã được mở ra và các hợp tác đang tiến hành với doanh nghiệp và địa phương;

(5) Tổng kết năm học 2014 và hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015;

(6) Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Trường ĐHKT.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2014 - Tháng nâng cao kỷ cương làm việc: Gọn gàng, sạch sẽ và đúng giờ, đúng hạn

3.1. Các nhiệm vụ trọng tâm chung:

(1) Hoàn thành bản điều chỉnh chiến lược phát triển trường giai đoạn 2010- 2020 (Trước ngày 28/10/2014) và Khung chiến lược phát triển trường giai đoạn 2015-2025 (PHT Nguyễn Trúc Trúc Lê chỉ đạo trực tiếp);

(2) Hoàn thành Bản thảo sơ bộ Kế hoạch 5 năm phát triển trường giai đoạn 2016-2020 (PHT Trần Anh Tài chỉ đạo trực tiếp);

(3) Hoàn thành công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Trường (PHT Trần Anh Tài chỉ đạo trực tiếp).

3.2. Các nhiệm vụ trọng tâm theo các mảng công tác:
3.2.1. Đào tạo:

(1) Hoàn thành kế hoạch đào tạo toàn khóa và chi tiết cho chương trình đào tạo thạc sỹ thí điểm và chương trình NVCL ngành QTKD;

(2) Hoàn thành các hoạt động tổ chức đào tạo định kỳ: Bảo vệ luận văn, trao bằng thạc sỹ 2014, bảo vệ đề cương sơ bộ luận văn thạc sỹ...;

(3) Hoàn thành Đề án chương trình đào tạo thạc sỹ Kinh tế biển;

(4) Tổng kết công tác tuyển sinh đại học năm 2014 và xây dựng dự kiến phương án tuyển sinh năm 2015;

(5) Hoàn thành báo cáo khắc phục những hạn chế trong đào tạo theo kết luận của đoàn kiểm tra ĐHQGHN.

3.2.2. Đảm bảo chất lượng:

(1) Tiếp tục thực hiện kế hoạch gắn sao đại học theo tiêu chí xếp hạng của tổ chức QS - Top University Ranking;

(2) Hoàn thành đánh giá khảo sát ý kiến phản hồi của nhà sử dụng lao động về sinh viên tốt nghiệp, chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo;

(3) Điều tra khảo sát cựu sinh viên về việc làm và chương trình đào tạo;

(4) Hoàn thành dứt điểm việc xây dựng bộ đề thi cho chương trình NVCL và ngân hàng câu hỏi thi.

3.2.3. Nghiên cứu khoa học:
(1) Hoàn thành hoạt động giải ngân kinh phí NCKH năm 2014;

(2) Hoàn thành các hoạt động quản lý NCKH định kỳ: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng ngành, tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học sinh viên...;

(3) Hoàn thành báo cáo rà soát về các đề tài, dự án nghiên cứu, tư vấn đang được thực hiện;

(4) Hoàn thành việc tiếp nhận bàn giao dự án Kinh tế vĩ mô;

3.2.4. Hợp tác phát triển và Đào tạo quốc tế:

(1) Hoàn thành báo cáo về hoạt động đào tạo ngắn hạn và rà soát, chuẩn chỉnh lại các quy chế, quy định và quy trình quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động này;

(2) Hoàn thành báo cáo và công tác chuẩn bị đón đoàn kiểm tra về đào tạo liên kết quốc tế;

(3) Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2014 và dự kiến chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh năm 2015;

(4) Hoàn thành các hoạt động tổ chức đào tạo liên kết quốc tế thường kỳ: Tuyển sinh, tốt nghiệp...;

(5) Hoàn thành việc tìm kiếm đối tác tài trợ cho dự án Nhà G4.

3.2.5. Truyền thông:
(1) Hoàn thành các tin, bài hướng tới kỷ niệm 40 ngày truyền thống Trường Đại học Kinh tế;

(2) Xây dựng module website công bố quốc tế;

(3) Phối hợp thực hiện kế hoạch gắn sao đại học theo tiêu chí xếp hạng của tổ chức QS.

3.2.6. Tạp chí - Xuất bản:

(1) Biên tập Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh số 4/2014 (tiếng Việt);

(2) Tái bản sách chuyên khảo về Quản trị tinh gọn;

(3) Biên tập Giáo trình Thương mại quốc tế.

3.2.7. Kế hoạch - Tài chính:

(1) Ban hành kế hoạch nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014 và năm 2015;

(2) Ban hành Bản điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ;
(3) Bảo vệ kế hoạch ngân sách năm 2015 (theo lịch của ĐHQGHN);

(4) Hoàn thành xây dựng các phương án tài chính đối với các chương trình đào tạo tự chủ.

3.2.8. Hành chính - Tổng hợp:

(1) Xây dựng kế hoạt và tiếp đoàn đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

(2) Rà soát lại công tác hành chính, đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định, quy trình về công tác hành chính;

(3) Hoàn thành việc cải tạo phòng làm việc của Bộ phận Sau đại học.

3.2.9. Công nghệ thông tin:
(1) Xây dựng website của Trung tâm Hệ thống thông tin kinh tế và quản lý và triển khai ứng dụng E-Learning cho chương trình NVCL;

(2) Khảo sát và lập trình module kết nối phần mềm đào tạo đại học và phần mềm kế toán;

(3) Tổ chức bảo trì định kỳ máy tính văn phòng và hệ thống máy chủ.
3.2.10. Công tác sinh viên:

(1) Kiểm tra hồ sơ sinh viên nhập học, hoàn thiện dữ liệu và danh sách sinh viên năm thứ 1;

(2) Phối hợp tổ chức Lễ hội sách năm 2014.

3.2.11. Tổ chức - Nhân sự:
(1) Hoàn thành kế hoạch xây dựng Đề án tự chủ đại học;

(2) Hoàn thành các công việc thường kỳ: Hỗ trợ hoạt động của hội đồng chức danh GS cơ sở, công tác thi đua khen thưởng, gặp mặt cựu giáo chức nhân ngày 20/11...;

(3) Hoàn thành việc cơ cấu lại Trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế;

(4) Hoàn thành việc thiết lập bộ máy lãnh đạo, quản lý khoa Kế toán - Kiểm toán, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách...;

(5) Hoàn thành các thủ tục thành lập Quỹ phát triển trường.
3.2.12. Thanh tra - Pháp chế:

(1) Kiểm tra công tác quản lý và tình hình chấp hành kỷ luật hành chính của cán bộ hành chính;

(2) Hoàn thành Quy định về tổ chức và hoạt động pháp chế của Trường Đại học Kinh tế.

3.2.13. Công đoàn:

(1) Tổ chức xét tặng danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” cho nữ cán bộ viên chức năm học 2013-2014;

(2) Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2014;

3.2.14. Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên

(1) Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp;

(2) Tổ chức buổi nói chuyện chuyên về đề định hướng tư tưởng cho đoàn viên sinh viên và buổi tọa đàm về phương pháp học đại học và tín chỉ;

(3) Tổ chức lớp kỹ năng mềm cho sinh viên đầu khóa.
4. Các nhiệm vụ khác:

Các đơn vị phòng, ban, bộ phận, khoa, viện, trung tâm chủ động thực hiện tốt các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và theo Báo cáo giao ban công tác tháng 10 năm 2014.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các Phó Hiệu trưởng phụ trách trực tiếp các phòng, ban, bộ phận có liên quan chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên. (Trong trường hợp cần thiết, đề xuất thành lập các nhóm công tác để triển khai nhiệm vụ).

- Các Phó Hiệu trưởng phụ trách các mảng công việc báo cáo về hoạt động do mảng mình phụ trách vào cuối hàng tháng.

- Các Trưởng phòng báo cáo về những vấn đề cần có sự phối hợp giữa các phòng ban và các đơn vị.

- Các đơn vị gửi báo cáo giao ban định kỳ giữa tháng, tháng và quý về Phòng Hành chính - Tổng hợp để tổng hợp trình Ban Giám hiệu đúng thời hạn quy định (Báo cáo đầy đủ kết quả và tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong đó đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và dự kiến triển khai các nhiệm vụ lớn trong tháng, quý tiếp theo, cùng với các đề xuất, kiến nghị cụ thể).

- Phòng Hành chính - Tổng hợp phối hợp với Phòng Tổ chức - Nhân sự và Phòng Thanh tra và Pháp chế theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các kết luận của Hiệu trưởng.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành