Trang tin tức sự kiện

Phiên họp giao ban Trường ĐHKT tháng 9/2014

Ngày 10/9/2014, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tiến hành phiên họp giao ban tháng 9 năm 2014 dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng - PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn và các Phó Hiệu trưởng (PHT).


Tham dự phiên họp có Thủ trưởng các khoa, phòng, bộ phận và trung tâm; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên. Phiên họp tập trung vào hai nội dung chính: 1) Rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2014; 2) Thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2014.

Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo của các Phó Hiệu trưởng về tình hình hoạt động tháng 8 năm 2014, đề xuất giải pháp để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 9 trên các mảng hoạt động và các ý kiến phát biểu, thảo luận của lãnh đạo các đơn vị, Hiệu trưởng đã kết luận:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2014:

Trong tháng 8 năm 2014, các phòng ban chức năng và các đơn vị trong toàn trường đã tích cực hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trên toàn bộ các mảng hoạt động của Nhà trường. Hiệu trưởng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị. Trong đó đặc biệt đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

- Thành lập Phòng Thanh tra và Pháp chế, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách;

- Hoàn thành nhập học cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trúng tuyển đợt 1/2014;

- Tổ chức thành công Diễn đàn sinh viên Châu Á 2014 (GPAC) với chủ đề “Phát triển bền vững tại Châu Á: Tăng trưởng kinh tế và quản lý môi trường”;

- Tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm 2014 và tổng kết năm học 2013-2014;

- Tổ chức thành công chương trình hoạt động ngoài trời “Tinh thần đồng đội và tinh thần trách nhiệm UEB”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: 1) Chậm trong tổ chức đánh giá khảo sát ý kiến phản hồi của nhà sử dụng lao động về sinh viên tốt nghiệp, chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo; 2) Chậm trong xây dựng bộ đề thi cho chương trình Quản trị kinh doanh - Nhiệm vụ chiến lược và ngân hàng câu hỏi thi; 3) Chậm trong ban hành Hướng dẫn về khoá luận, luận văn và luận án. Đối với một số nhiệm vụ được giao theo kết luận tại phiên họp giao ban tháng 8/2014, Hiệu trưởng đề nghị các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng ban, bộ phận chức năng, các khoa và các đơn vị liên quan tập trung xử lý và hoàn thành dứt điểm các công việc này trong tháng 9 năm 2014.

2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2014:

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ còn tồn đọng theo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014, các nhiệm vụ trọng tâm (theo Thông báo kết luận giao ban tháng 8/2014) và các nhiệm vụ thường xuyên khác, các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng ban chức năng và các đơn vị tập trung tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt tháng 9 bao gồm:

(1) Tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đợt 2/2014;
(2) Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2014-2015;

(3) Hoàn thành bản dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế đến năm 2025, tầm nhìn 2035 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020; 

(4) Xây dựng Đề án tự chủ đại học;

(5) Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/2014 và kế hoạch nhiệm vụ Quý IV/2014, đặc biệt chú ý các đề xuất/kiến nghị đối với ĐQHGHN, hoàn thành trước ngày 20/9/2014.

và các nhiệm vụ cụ thể như sau:

2.1. PHT Vũ Anh Dũng chỉ đạo:
- Phòng Đào tạo:

(1) Tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2/2014;

(2) Tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới;

(3) Tổ chức tuyển sinh các chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao và đạt chuẩn quốc tế;

(4) Chuẩn bị tổ chức các hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 3/2014.

- Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục:

(1) Tổ chức Hội thảo về Quản trị đại học và hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong;

(2) Tiếp tục thực hiện kế hoạch gắn sao đại học theo tiêu chí xếp hạng của tổ chức QS - Top University Ranking.

2.2. PHT Nguyễn Trúc Lê chỉ đạo:

- Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển:

(1) Tổ chức phiên họp Hội đồng Khoa học và đào tạo năm 2014;

(2) Xây dựng hướng dẫn tính giờ nghiên cứu khoa học;

(3) Xây dựng báo cáo chuẩn bị cho Diễn đàn bốn đại học chủ chốt Đông Á (BESETOHA) tổ chức vào đầu tháng 11/2014;

(4) Tăng cường tìm kiếm đối tác tài trợ cho việc thực hiện dự án Nhà G4 và đối tác chiến lược cho các chương trình đào tạo đặc biệt là chương trình chất lượng cao và đạt chuẩn quốc tế.

- Bộ phận Truyền thông:

Tiếp tục tăng cường các tin bài chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, chuẩn bị triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015 và các sự kiện lớn sắp diễn ra.

- Bộ phận Tạp chí - Xuất bản:

(1) Biên tập Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh số 3/2014 (tiếng Việt);

(2) Biên tập xuất bản cuốn Cẩm nang sinh viên năm học 2014-2015.

- Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế:

Đẩy mạnh tuyển sinh các chương trình liên kết quốc tế.

2.3. PHT Trần Anh Tài chỉ đạo:
- Phòng Kế hoạch - Tài chính:

(1) Xây dựng Chiến lược phát triển Trường đến năm 2035 và kế hoạch phát triển 05 năm từ 2016-2020;

(2) Tổ chức Lễ ký giao Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015;

(3) Chuẩn bị đón đoàn kiểm toán độc lập.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

(1) Làm đầu mối xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm truyền thống Trường ĐHKT;

(2) Làm đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/2014 và kế hoạch nhiệm vụ Quý IV/2014;

(3) Triển khai rà soát hệ thống văn bản quản lý, điều hành và các quy trình công việc phù hợp với Nghị định và Quy chế mới về Đại học Quốc gia và các quy định mới của ĐHQGHN;

(4) Tiếp tục thực hiện kế hoạch thực hiện chuẩn hóa và thống nhất bộ quản trị thương hiệu Trường Đại học Kinh tế;

(5) Hoàn thành đưa vào sử dụng phòng 501 phục vụ cho dự án về Tăng trưởng xanh và chuẩn bị cải tạo nâng cấp các phòng 406 và 504;

(6) Rà soát lại toàn bộ hệ thống biển hiệu, đặc biệt là hệ thống biển hướng dẫn/chỉ dẫn tại khu Hiệu bộ và các giảng đường.

2.4. Phòng Tổ chức - Nhân sự:

(1) Làm đầu mối xây dựng Đề án tự chủ đại học;

(2) Thành lập Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở chuẩn bị cho công tác xét đạt chức danh GS, PGS năm 2014;

(3) Hoàn thiện hồ sơ thành lập Quỹ Phát triển.

2.5. Phòng Thanh tra và Pháp chế:

(1) Kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh cao học đợt 2/2014;

(2) Kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai năm học mới các hệ bậc;

(3) Báo cáo kiện toàn, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và pháp chế gửi ĐHQGHN.

2.6. Các nhiệm vụ khác:

Các đơn vị phòng, ban, bộ phận, khoa, trung tâm chủ động thực hiện tốt các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và theo Báo cáo giao ban công tác tháng 9 năm 2014.

3. Tổ chức thực hiện:

- Các Phó Hiệu trưởng phụ trách trực tiếp các phòng, ban, bộ phận có liên quan chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên. (Trong trường hợp cần thiết, đề xuất thành lập các nhóm công tác để triển khai nhiệm vụ).

- Các Phó Hiệu trưởng phụ trách các mảng công việc báo cáo về hoạt động do mảng mình phụ trách vào cuối hàng tháng.

- Các Trưởng phòng báo cáo về những vấn đề cần có sự phối hợp giữa các phòng ban và các đơn vị.

- Các đơn vị gửi báo cáo giao ban định kỳ giữa tháng, tháng và quý về Phòng Hành chính - Tổng hợp để tổng hợp trình Ban Giám hiệu đúng thời hạn quy định (Báo cáo đầy đủ kết quả và tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong đó đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và dự kiến triển khai các nhiệm vụ lớn trong tháng, quý tiếp theo, cùng với các đề xuất, kiến nghị cụ thể).

- Phòng Hành chính - Tổng hợp phối hợp với Phòng Tổ chức - Nhân sự và Phòng Thanh tra và Pháp chế theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các kết luận của Hiệu trưởng.

UEB_net

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành