Trang tin tức sự kiện

Phiên họp giao ban tháng 8 năm 2014

Ngày 5/8/2014, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tiến hành phiên họp giao ban tháng 8 năm 2014 dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng - PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn và các Phó Hiệu trưởng (PHT). Tham dự phiên họp có Thủ trưởng các khoa, phòng, ban, bộ phận, trung tâm; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên. Phiên họp tập trung vào hai nội dung chính: 1) Rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2014; 2) Thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2014.


Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo của các Phó Hiệu trưởng về tình hình hoạt động tháng 7 năm 2014, đề xuất giải pháp để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 8 trên các mảng hoạt động và các ý kiến phát biểu, thảo luận của lãnh đạo các đơn vị, Hiệu trưởng đã kết luận:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2014:

Trong tháng 7 năm 2014, các phòng ban chức năng và các đơn vị trong toàn trường đã tích cực hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trên toàn bộ các mảng hoạt động của Nhà trường. Hiệu trưởng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị. Trong đó đặc biệt đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

- Hoàn thành công tác tuyển sinh đại học nghiêm túc, đúng quy định và đạt kết quả cao.

- Tổ chức tốt các hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2/2014.

- Tổ chức thành công hội thảo “Các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN: quan điểm và chính sách” với Ban Kinh tế Trung ương qua đó nâng cao thương hiệu của Trường trong các hoạt động như tư vấn chính sách cho các cơ quan của chính phủ, đia phương và doanh nghiệp...

- Tích cực triển khai các hoạt động hợp tác với đối tác như BIDV và IDT.
- Đẩy mạnh và nhanh các hoạt động triển khai dự án về phát triển xanh.
- Hoàn thành công tác thi đua - khen thưởng các cấp.

- Tổ chức thành công Hội nghị giao ban mở rộng năm 2014 và khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- ĐHQGHN đồng ý chủ trương cho Trường thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp nhà G4.

- Webometrics (thư viện số) công bố kết quả xếp hạng đại học lần 2 năm 2014 qua đó lần đầu tiên xếp hạng riêng của hai trường đại học thành viên ĐHQGHN: Trường ĐHKT xếp thứ hạng 34 Việt Nam, 4.513 Châu Á và 5.960 thế giới; Chỉ số quy mô và tác động website đều liên tiếp đứng thứ 1 trong toàn ĐHQGHN.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: 1) Chậm trong xây dựng bộ đề thi cho Chương trình QTKD NVCL, ngân hàng câu hỏi thi và trọng số nội dung và cấu trúc đề thi (đại học và sau đại học) - học kỳ II năm học 2013-2014; 2) Chậm trễ trong việc biên tập bộ sách chuyên khảo bài tập tình huống (case-study 1, 2, 3, 4, 5); 3) Chưa tổ chức góp ý kiến cho một số điểm cần điều chỉnh, bổ sung của Quy chế chi tiêu nội bộ; 4) Chậm trong quá trình thực hiện xây dựng Chiến lược phát triển Trường Kế hoạch 5 năm 2016-2020...

Đối với một số nhiệm vụ được giao theo kết luận tại phiên họp giao ban tháng 7/2014, Hiệu trưởng đề nghị các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng ban, bộ phận chức năng, các khoa và các đơn vị liên quan tập trung xử lý và hoàn thành dứt điểm các công việc này trong tháng 8 năm 2014.

2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2014:

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ còn tồn đọng theo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014, các nhiệm vụ trọng tâm (theo Thông báo kết luận giao ban tháng 7/2014) và các nhiệm vụ thường xuyên khác, các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng ban chức năng và các đơn vị tập trung tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt tháng 8 bao gồm:

(1) Chuẩn bị tổ chức khai giảng năm học mới và tuần lễ học chính trị đầu năm cho sinh viên;

(2) Chuẩn bị tuyển sinh sau đại học đợt 2/2014;

(3) Tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm 2014 và tổng kết năm học 2013-2014.

(4) Hoàn thành bản dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế đến năm 2025, tầm nhìn 2035 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020.

và các nhiệm vụ cụ thể như sau:
2.1. PHT Vũ Anh Dũng chỉ đạo:

- Phòng Đào tạo:

(1) Chuẩn bị tuyển sinh sau đại học đợt 2/2014;

(2) Tổ chức nhập học cho sinh viên và học viên, nghiên cứu sinh trúng tuyển đợt 1/2014;

(3) Xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh tế biển; Rà soát lại toàn bộ chương trình thạc sĩ hiện nay và điều chỉnh một số chương trình sang chương trình theo định hướng thực hành như: Tài chính ngân hàng, Kinh tế chính trị và Kinh tế quốc tế;

(4) Hoàn thành việc biên soạn đề cương môn học đặc biệt là các môn học tiên quyết chuẩn bị cho năm học mới;

(5) Rà soát lại toàn bộ các điều kiện cần thiết chuẩn bị cho năm học mới về bài giảng, đề cương, giáo trình, học liệu...

(6) Tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại các quy định về đào tạo theo Quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trước năm học mới;

(7) Ban hành các hướng dẫn về khoá luận, luận văn và luận án (Trong đó phân biệt rõ khoá luận, luận văn, luận án; theo định hướng thực hành hay định hướng nghiên cứu...).

- Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục:

(1) Hoàn thành xây dựng bộ đề thi cho Chương trình QTKD NVCL, ngân hàng câu hỏi thi và trọng số nội dung và cấu trúc đề thi (đại học và sau đại học) - học kỳ II năm học 2013-2014;

(2) Tiếp tục thực hiện kế hoạch gắn sao đại học theo tiêu chí xếp hạng của tổ chức QS - Top University Ranking.

2.2. PHT Nguyễn Trúc Lê chỉ đạo:

- Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển:

(1) Hoàn thành nội dung cho phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm 2014;

(2) Đẩy mạnh kế hoạch thực hiện dự án về phát triển xanh;

(3) Tổ chức Diễn đàn sinh viên Châu Á (GPAC);

(4) Tìm kiếm đối tác chiến lược cho các chương trình chất lượng cao và đạt chuẩn quốc tế;

(5) Tìm kiếm đối tác tài trợ cho việc thực hiện dự án Nhà G4.

- Bộ phận Truyền thông:

(1) Tăng cường các tin bài chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, chuẩn bị triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015 và các sự kiện lớn sắp diễn ra;

(2) Thực hiện kế hoạch khai thác website theo hướng mở dịch vụ online.

- Bộ phận Tạp chí - Xuất bản:

(1) Thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng chuyên san Kinh tế và Kinh doanh theo hướng đạt chuẩn quốc tế và tăng số chuyên san phát hành hàng năm;

(2) Hoàn thành biên tập và xuất bản bộ sách chuyên khảo bài tập tình huống (case-study 1, 2, 3, 4, 5).

- Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế:

Đẩy mạnh hoạt động tuyển sinh các chương trình liên kết quốc tế.

2.3. PHT Trần Anh Tài chỉ đạo:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính:

(1) Đẩy mạnh xây dựng Chiến lược phát triển Trường đến năm 2035 và kế hoạch phát triển 05 năm từ 2016-2020;

(2) Hoàn thành xây dựng KHNV 06 tháng cuối năm 2014, kế hoạch năm 2015 chi tiết cho từng khoa và các mảng hoạt động của toàn trường chuẩn bị cho Lễ ký giao KHNV năm học 2014-2015;

(3) Hoàn thành xây dựng dự toán ngân sách năm 2015 và định mức chi trả thu nhập cố định cho cán bộ (P1, P2, P3) theo đánh giá và điều chỉnh bổ sung các tiêu chí;

(4) Hoàn thành dứt điểm việc tổ chức góp ý kiến các điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế chi tiêu nội bộ;

(5) Rà soát lại toàn bộ các điều kiện cần thiết chuẩn bị cho năm học mới về các loại kinh phí, tài chính... 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

(1) Tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm 2014 và tổng kết năm học 2013-2014;

(2) Triển khai rà soát hệ thống văn bản quản lý, điều hành và các quy trình công việc phù hợp với Nghị định và Quy chế mới về Đại học Quốc gia và các quy định mới của ĐHQGHN;

(3) Thực hiện kế hoạch chuẩn hóa và thống nhất bộ quản trị thương hiệu Trường Đại học Kinh tế;

(4) Đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị để triển khai dự án nhà G4 và dự án nâng cao năng lực nghiên cứu kinh tế vĩ mô;

(5) Rà soát lại toàn bộ các điều kiện cần thiết chuẩn bị cho năm học mới về trang thiết bị giảng dạy, giảng đường, cơ sở vật chất...

 
2.4. Phòng Tổ chức - Nhân sự:

(1) Tổ chức công tác đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014 và thành lập Hội đồng chức danh giáo sư cấp cơ sở;

(2) Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng về tinh thần trách nhiệm dành cho chuyên viên; Lập kế hoạch làm việc với giảng viên các khoa về chế độ, chính sách của cán bộ/giảng viên;

(3) Hoàn thành đề án thành lập khoa Kế toán - Kiểm toán;

(4) Hoàn thành công tác thi đua - khen thưởng năm học 2013-2014 và chuẩn bị hồ sơ thi đua khen thưởng cấp Nhà nước.

(5) Rà soát lại toàn bộ các điều kiện cần thiết chuẩn bị cho năm học mới về nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực...

2.5. Ban Thanh tra:

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định trong các hoạt động của Nhà trường.

2.6. Các nhiệm vụ khác:

Các đơn vị phòng, ban, bộ phận, khoa, trung tâm chủ động thực hiện tốt các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và theo Báo cáo giao ban công tác tháng 8 năm 2014.

3. Tổ chức thực hiện:

- Các Phó Hiệu trưởng phụ trách trực tiếp các phòng, ban, bộ phận có liên quan chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên. (Trong trường hợp cần thiết, đề xuất thành lập các nhóm công tác để triển khai nhiệm vụ).

- Các Phó Hiệu trưởng phụ trách các mảng công việc báo cáo về hoạt động do mảng mình phụ trách vào cuối hàng tháng.

- Các Trưởng phòng báo cáo về những vấn đề cần có sự phối hợp giữa các phòng ban và các đơn vị.

- Các đơn vị gửi báo cáo giao ban định kỳ giữa tháng, tháng và quý về Phòng Hành chính - Tổng hợp để tổng hợp trình Ban Giám hiệu đúng thời hạn quy định (Báo cáo đầy đủ kết quả và tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong đó đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và dự kiến triển khai các nhiệm vụ lớn trong tháng, quý tiếp theo, cùng với các đề xuất, kiến nghị cụ thể).

- Phòng Hành chính - Tổng hợp phối hợp với Phòng Tổ chức - Nhân sự và Ban Thanh tra theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các kết luận của Hiệu trưởng.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành