Trang tin tức sự kiện

Phiên họp giao ban công tác tháng 7 năm 2014

Ngày 4/7/2014, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tiến hành phiên họp giao ban công tác tháng 7 năm 2014 dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng - PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn và các Phó Hiệu trưởng (PHT).


Tham dự phiên họp có Thủ trưởng các khoa, phòng, ban, bộ phận, trung tâm; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên. Phiên họp gồm hai nội dung chính: 1) Rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2014; 2) Thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm tháng 7, 8 năm 2014.

Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo của các Phó Hiệu trưởng về tình hình hoạt động tháng 6 năm 2014, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 7&8 trên các mảng hoạt động và các ý kiến phát biểu, thảo luận, trao đổi của lãnh đạo các đơn vị, Hiệu trưởng đã kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2014:

Kết thúc tháng 6 năm 2014, các đơn vị trong toàn trường đã tích cực hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ ở toàn bộ các mảng công tác. Hiệu trưởng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị. Trong đó đặc biệt hoàn thành tốt một số nhiệm vụ sau:

- Hoàn thành tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014 trên toàn bộ các mảng, đặc biệt tổ chức thành công các Hội nghị tổng kết tại các khoa và 02 mảng hoạt động lớn của Trường là đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Thực hiện tốt các công việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014; Tổ chức trang trọng và thành công Lễ trao bằng cử nhân năm 2014;

- Hoàn thành xây dựng nhiệm vụ trọng tâm và khung chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2014 và 2015;

- Ngày 05/6/2014 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định phê duyệt danh mục Dự án “Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, giáo dục và đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển xanh” (Gọi tắt là Dự án Phát triển xanh) do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, qua đó ĐHQGHN là cơ quan chủ quản và Trường Đại học Kinh tế là chủ dự án thực hiện;

- Tổ chức các hội đồng xét chọn giải thưởng Bảo Sơn năm 2013 và phối hợp với Tập đoàn Bảo Sơn tổ chức thành công Lễ trao giải; Tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên tại cấp khoa và Trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: 1) Chậm trong nghiệm thu đề cương môn học và xây dựng bộ đề thi/ngân hàng câu hỏi thi; 2) Chưa tổ chức góp ý kiến cho một số điểm cần điều chỉnh, bổ sung của Quy chế chi tiêu nội bộ... Hiệu trưởng đề nghị các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng ban, bộ phận chức năng, các khoa và các đơn vị liên quan tập trung xử lý và hoàn thành dứt điểm các công việc này trong tháng 7 năm 2014.

2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7&8 năm 2014:
2.1. Nhiệm vụ trọng tâm:

Để đảm bảo các công việc chuẩn bị cho năm học mới 2014-2015, đặc biệt là trong thời gian có kỳ nghỉ hè, các đơn vị cần tập trung nguồn lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt tháng 7&8, cụ thể như sau:

(1) Xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế đến năm 2025, tầm nhìn 2035 và Kế hoạch nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 ban hành vào đầu năm học mới;

(2) Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ chi tiết 6 tháng cuối năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

(3) Thực hiện gắn sao đại học theo tiêu chí xếp hạng của tổ chức Quacquarelli Symmonds - Top University Ranking (QS);

(4) Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, điều hành cho phù hợp với Nghị định, Quy chế mới về Đại học Quốc gia và các văn bản mới ban hành của ĐHQGHN;

(5) Thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học thông qua việc thực hiện các hoạt động cải tiến như: quy trình thực hiện (tuyển sinh, tổ chức đào tạo, làm luận văn, luận án...); cách thức tổ chức các hội đồng; kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương dạy và học...;

(6) Thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương làm việc và văn hóa chất lượng đặc biệt trong các tháng nghỉ hè; nâng cao công tác phối hợp, tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành và triển khai nhiệm vụ tại các đơn vị trong toàn trường.

2.2. Nhiệm vụ cụ thể:

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ còn tồn đọng theo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014, các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ thường xuyên khác, các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng ban chức năng và các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

2.2.1. PHT Vũ Anh Dũng chỉ đạo:

- Phòng Đào tạo:

(1) Tham gia công tác tuyển sinh đại học năm 2014 (2 đợt); Tổ chức tư vấn và tuyển sinh bằng kép năm 2014;

(2) Tổ chức tốt các Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 2/2014; 

(3) Chuẩn bị tuyển sinh sau đại học đợt 2, trong đó đặc biệt thực hiện tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thi đánh giá năng lực cho sinh viên các chương trình chất lượng cao (ngành Kinh tế quốc tế và Tài chính ngân hàng), đạt chuẩn quốc tế (ngành Quản trị kinh doanh) và các chương trình thạc sỹ ngành Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp, thạc sỹ ngành Kinh tế Quốc tế;

(4) Tổ chức nhập học cho học viên cao học trúng tuyển đợt 1, trong đó đặc biệt chú ý kiểm soát chặt chẽ từ quy trình kiểm tra hồ sơ đầu vào;

(5) Hoàn thành dứt điểm biên soạn và nghiệm thu các đề cương môn học và lập kế hoạch chi tiết cho việc biên soạn các đề cương mới;

(6) Rà soát, điều chỉnh lại toàn bộ các quy định về đào tạo, ban hành trước năm học mới (trong đó đặc biệt là các quy định về đào tạo sau đại học) căn cứ theo Quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/5/2014;

(7) Ban hành hướng dẫn về khóa luận, luận văn và luận án;

(8) Tổ chức tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình nhiệm vụ chiến lược;

(9) Rà soát tình hình sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh chậm tốt nghiệp so với thời hạn quy định.

- Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục:

(1) Làm đầu mối thực hiện kế hoạch gắn sao đại học theo tiêu chí xếp hạng của tổ chức QS;

(2) Hoàn thành nghiệm thu bộ đề thi và ngân hàng câu hỏi thi, trọng số nội dung và cấu trúc đề thi các môn học;

(3) Tổ chức điều tra khảo sát cựu sinh viên về tình hình việc làm và chương trình đào tạo;

(4) Chuẩn bị tổ chức Hội thảo Quản trị đại học và hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong.

2.2. PHT Nguyễn Trúc Lê chỉ đạo:

- Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển:

(1) Tổ chức Hội thảo “Phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Quan điểm và chính sách” phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương;

(2) Hoàn thành chuẩn bị nội dung cho phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế năm 2014;

(3) Triển khai kế hoạch thực hiện dự án Phát triển xanh;

(4) Tổ chức Diễn đàn sinh viên Châu Á 2014 (GPAC);

(5) Đôn đốc, rà soát việc thực hiện các đề tài nhóm A, B và triển khai các đề tài nhóm C ngay sau khi ký hợp đồng;

(6) Tăng cường cung cấp nội dung và tài liệu theo kế hoạch gắn sao đại học;

(7) Đẩy mạnh tìm kiếm đối tác chiến lược đặc biệt cho các chương trình chất lượng cao và đạt chuẩn quốc tế;

(8) Đề xuất nội dung hợp tác chi tiết với tập đoàn Viễn thông Quân đội,  triển khai vào tháng 8/2014.

- Bộ phận Truyền thông:

(1) Tăng cường xây dựng các tin bài về hoạt động tổng kết kế hoạch nhiệm vụ năm học; tốt nghiệp, trao bằng cho sinh viên; tuyển sinh đại học; tiếp sức mùa thi và các sự kiện lớn sắp diễn ra;

(2) Phối hợp tổ chức tư vấn tuyển sinh bằng kép và sau đại học đợt 2/2014;

(3) Tăng cường phối hợp thực hiện kế hoạch gắn sao đại học;

(4) Xây dựng kế hoạch khai thác website theo hướng mở dịch vụ online.

- Bộ phận Tạp chí - Xuất bản:

(1) Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng chuyên san Kinh tế và Kinh doanh theo hướng đạt chuẩn quốc tế và tăng số chuyên san phát hành hàng năm;

(2) Xuất bản chuyên san số 2/2014 (tiếng Anh);

(3) Hoàn thành biên tập bộ sách chuyên khảo bài tập tình huống (case-study 1, 2, 3, 4, 5).

- Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế:

(1) Đẩy mạnh công tác PR và tuyển sinh các chương trình liên kết quốc tế đã được ĐHQGHN phê duyệt;

(2) Tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng cho các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

2.3. PHT Trần Anh Tài chỉ đạo:
- Phòng Kế hoạch - Tài chính:

(1) Xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế đến năm 2025, tầm nhìn 2035 và Kế hoạch nhiệm vụ 5 năm 2016-2020;

(2) Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ chi tiết 6 tháng cuối năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

(3) Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2013-2014;

(4) Hoàn thành dứt điểm dự toán ngân sách năm 2015;

(5) Hoàn thành bản điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, ban hành trước năm học mới;

(6) Cải tiến công tác thu học phí các hệ đào tạo; Làm việc và xử lý dứt điểm với trường Đại học Ngoại ngữ về các vấn đề còn tồn đọng giữa hai trường.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

(1) Tổ chức Hội nghị giao ban mở rộng năm 2014 và khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;

(2) Phối hợp với các bộ phận liên quan tiếp tục triển khai đúng tiến độ dự án nhà G4 và dự án nâng cao năng lực nghiên cứu kinh tế vĩ mô;

(3) Chuẩn bị đàm phán ký kết hợp đồng liên kết sử dụng cơ sở vất chất tại giảng đường Việt - Úc;

(4) Xây dựng kế hoạch thực hiện chuẩn hóa và thống nhất bộ quản trị thương hiệu Trường Đại học Kinh tế;

(5) Xây dựng kế hoạch rà soát hệ thống văn bản quản lý, điều hành và các quy trình công việc phù hợp với Nghị định và Quy chế mới về Đại học Quốc gia và các quy định mới của ĐHQGHN;

(6) Triển khai thực hiện cải tạo cơ sở vật chất cho dự án Tăng trưởng xanh và phòng làm việc của bộ phận sau đại học.

(7) Tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm 2014 và tổng kết năm học 2013-2014.

- Công tác học sinh, sinh viên:

(1) Phối hợp cùng các bộ phận liên quan (Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Hội sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên) tăng cường hỗ trợ công tác tuyển sinh và nhập học của sinh viên;

(2) Tổ chức in và quản lý thẻ cho học viên cao học theo đúng quy định.

2.4. Phòng Tổ chức - Nhân sự:

(1) Hoàn thiện đề án Xây dựng mô hình Trường Đại học Kinh tế theo định hướng đại học nghiên cứu;

(2) Triển khai thực hiện các đề án: i) Điều chỉnh tên khoa Kinh tế chính trị, ii) Thành lập khoa Kế toán - Kiểm toán; iii) Thành lập Bộ môn Thống kê và phương pháp nghiên cứu kinh tế, iv) Tái cấu trúc các bộ môn khoa Quản trị kinh doanh;

(3) Triển khai đánh giá P3 6 tháng đầu năm;

(4) Hoàn thành công tác thi đua - khen thưởng các cấp;

(5) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục thành lập Quỹ Phát triển Trường Đại học Kinh tế;

(6) Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng về tinh thần trách nhiệm dành cho chuyên viên và xây dựng kế hoạch làm việc với giảng viên các khoa về chế độ, chính sách của cán bộ/giảng viên.

(7) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhân sự cho các khoa và phòng ban.

2.5. Ban Thanh tra:

(1) Kiểm tra việc thực hiện quy định kỷ cương dạy và học các hệ, bậc đào tạo;

(2) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định trong các hoạt động của Nhà trường.

2.6. Các nhiệm vụ khác:

Các đơn vị phòng, ban, bộ phận, khoa, trung tâm chủ động thực hiện tốt các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và theo Báo cáo giao ban công tác tháng 7&8 năm 2014.

3. Tổ chức thực hiện:

- Các Phó Hiệu trưởng phụ trách trực tiếp các phòng, ban, bộ phận có liên quan chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên. (Trong trường hợp cần thiết, đề xuất thành lập các nhóm công tác để triển khai nhiệm vụ).

- Các Phó Hiệu trưởng phụ trách các mảng công việc báo cáo về hoạt động do mảng mình phụ trách vào cuối hàng tháng.

- Các Trưởng phòng báo cáo về những vấn đề cần có sự phối hợp giữa các phòng ban và các đơn vị.

- Các đơn vị gửi báo cáo giao ban định kỳ giữa tháng, tháng và quý về Phòng Hành chính - Tổng hợp để tổng hợp trình Ban Giám hiệu đúng thời hạn quy định (Báo cáo đầy đủ kết quả và tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong đó đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và dự kiến triển khai các nhiệm vụ lớn trong tháng, quý tiếp theo, cùng với các đề xuất, kiến nghị cụ thể).

- Phòng Hành chính - Tổng hợp phối hợp với Phòng Tổ chức - Nhân sự và Ban Thanh tra theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các kết luận của Hiệu trưởng.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành