Phiên họp giao ban tháng 6 năm 2014

Ngày 3/6/2014, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tiến hành phiên họp giao ban công tác tháng 6 năm 2014 dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng - PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn và các Phó Hiệu trưởng (PHT). Tham dự phiên họp có Thủ trưởng các phòng, ban, bộ phận, trung tâm; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên. Phiên họp gồm 02 nội dung chính: 1) Rà soát tình hình thực hiện công tác tháng 5 năm 2014; 2) Thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2014.


Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo của các Phó Hiệu trưởng về tình hình hoạt động tháng 5, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 trên các mảng công tác và các ý kiến phát biểu, thảo luận, Hiệu trưởng đã kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2014:

Kết thúc tháng 5 năm 2014, các đơn vị trong toàn trường đã tích cực hoàn thành nhiều nhiệm vụ đảm bảo cho các hoạt động từ mảng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển đến các hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên... và đây cũng là tháng cao điểm các đơn vị đã nỗ lực, gấp rút hoàn thành nhiều kế hoạch còn lại của năm học 2013-2014 chuẩn bị bước sang năm học mới. Trong đó đặc biệt hoàn thành một số nhiệm vụ:

- Tích cực thực hiện công tác PR, truyền thông cho tuyển sinh đại học năm 2014 với số lượng đăng ký dự tuyển cao;

- Cán bộ, giảng viên Nhà trường tham gia nhiều sự kiến lớn cả trong nước và quốc tế: Diễn đàn các trường đại học Châu Á lần thứ 3 tại Kazakhstan, trao đổi giảng viên tại Đại học Uppsala - Thuỵ Điển; Tham gia các hoạt động hưởng ứng ngày khoa học công nghệ Việt Nam lần thứ nhất do ĐHQGHN tổ chức...;

- Tổ chức thành công hội thảo quốc tế về AEC và hội thảo công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2014 thu hút được các cơ quan Chính phủ, các học giả, nhà khoa học, giới truyền thông đến dự và đưa tin…;

- 01 nhóm nghiên cứu về Kinh tế vĩ mô được nhận được bằng khen nhóm nghiên cứu mạnh của ĐHQGHN;

- ĐHQGHN đã phê duyệt nhiều chương trình liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án về Phát triển xanh (ĐHQGHN là cơ quan chủ quản và Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN là đơn vị tổ chức thực hiện).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chậm trong biên soạn một số đề cương, giáo trình, xây dựng bộ đề thi và ngân hàng câu hỏi thi; chưa tổ chức góp ý kiến cho Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi, bổ sung... Vì vậy, Hiệu trưởng đề nghị các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng ban, bộ phận chức năng, các khoa và các đơn vị liên quan tập trung xử lý và hoàn thành dứt điểm các công việc này trong tháng 6 năm 2014.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2014

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ theo KHNV năm học, các nhiệm vụ trọng tâm của Quý II/2014 (theo Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Phiên họp giao ban tháng 4 số 837/TB-ĐHKT ngày 10/4/2004) và các nhiệm vụ trong Báo cáo giao ban công tác tháng 6, các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận và trung tâm chức năng, các khoa và các trung tâm độc lập tập trung đảm bảo thực hiện tốt 04 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt tháng:

(1) Thực hiện tổng kết năm học 2013-2014 trên toàn bộ các mảng hoạt động của Trường.

(2) Đề xuất nhiệm vụ trọng tâm và xây dựng khung chỉ tiêu KHNV năm 2014 và 2015.

(3) Xây dựng chiến lược phát triển Trường đến năm 2035 và kế hoạch nhiệm vụ 5 năm từ 2016 đến 2020.

(4) Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/2014 và kế hoạch nhiệm vụ Quý III/2014, đặc biệt chú ý các đề xuất/kiến nghị đối với ĐQHGHN, hoàn thành trước ngày 15/6/2014.

và các nhiệm vụ cụ thể như sau:
2.1. PHT Vũ Anh Dũng chỉ đạo:
- Phòng Đào tạo:

(1) Tổ chức thi học kỳ cho học viên cao học Khóa 21, 22 và bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2;

(2) Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Lễ trao bằng cử nhân năm 2014 tổ chức ngày 01/7/2014;

(3) Chuẩn bị tốt các công việc cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014;

(4) Hoàn thành dứt điểm các đề cương môn học còn lại chuẩn bị cho năm học mới;

(5) Hoàn thành xây dựng hướng dẫn về khóa luận, luận văn và luận án.

- Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục:

(1) Làm đầu mối tiếp tục thực hiện kế hoạch gắn sao đại học theo tiêu chí xếp hạng của tổ chức QS - Top University Ranking;

 (2) Hoàn thành xây dựng bộ đề thi cho Chương trình QTKD NVCL và các ngân hàng câu hỏi thi.

2.2. PHT Nguyễn Trúc Lê chỉ đạo:

- Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển:

(1) Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thảo “Các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN: quan điểm và chính sách” ngày 08/7/2014;

(2) Chuẩn bị nội dung cho phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế (Dự kiến tổ chức vào tháng 8/2014);

(3) Hoàn thành xây dựng kế hoạch hoạt động của dự án Phát triển xanh;

(4) Hoàn thành đề án tái cơ cấu Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế;

(5) Tổ chức Hội đồng chung khảo xét chọn Giải thưởng Bảo Sơn và chuẩn bị kế hoạch cho Lễ trao giải 2013.

- Bộ phận Truyền thông:

(1) Tăng cường xây dựng các tin bài về hoạt động tổng kết năm học 2013-2014 và phát triển văn hóa chất lượng đào tạo;

(2) Phối hợp thực hiện kế hoạch gắn sao đại học theo tiêu chí xếp hạng của tổ chức QS.

- Bộ phận Tạp chí - Xuất bản:

Hoàn thành biên tập và xuất bản Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh số 2/2014 (tiếng Anh).

- Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách:

Xây dựng báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) phục vụ cho việc dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Ban Kinh tế Trung ương, hoàn thành trước ngày 15/7/2014.

- Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế:

Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tuyển sinh và tổ chức đào tạo các chương trình liên kết quốc tế đã được ĐHQGHN phê duyệt. (Lưu ý: Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo đúng quy định và báo cáo về các chương trình đào tạo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi triển khai chương trình).

2.3. PHT Trần Anh Tài chỉ đạo:
- Phòng Kế hoạch - Tài chính:

(1) Làm đầu mối xây dựng chiến lược phát triển Trường đến năm 2035 và kế hoạch nhiệm vụ 5 năm từ 2016 đến 2020;

(2) Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2013-2014; Đánh giá chỉ tiêu kế hoạch đến tháng 6/2014 và xây dựng khung chỉ tiêu KHNV năm 2014 và 2015;

(3) Hoàn thành xây dựng dự toán ngân sách năm 2015;

(4) Hoàn thành tổ chức góp ý các điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế chi tiêu nội bộ, ban hành trước năm học mới;

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

(1) Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban mở rộng năm 2014 và khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương (dự kiến tổ chức ngày 16-18/7/2014);

(2) Chuẩn bị tổ chức thống kê định kỳ 6 tháng đầu năm và cập nhật cơ sở dữ liệu tích hợp trên cổng thông tin đơn vị;

(3) Phối hợp với các bộ phận liên quan tiếp tục triển khai theo tiến độ dự án nhà G4 và dự án nâng cao năng lực nghiên cứu kinh tế vĩ mô.

- Công tác học sinh, sinh viên:

(1) Bộ phận công tác học sinh, sinh viên phối hợp cùng các bộ phận liên quan (Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên) tăng cường hỗ trợ thí sinh dự thi tuyển sinh đại học và thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2014” của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quán triệt việc kiểm tra, giám sát thực hiện tốt nội quy học tập của sinh viên và học viên cao học;

(2) Thực hiện việc in và quản lý thẻ cho học viên cao học theo đúng quy định.

2.4. Phòng Tổ chức - Nhân sự:

(1) Hoàn thành xây dựng đề án Tái cơ cấu Trường Đại học Kinh tế theo định hướng đại học nghiên cứu;

(2) Triển khai công tác đánh giá P3 6 tháng đầu năm;

(3) Tổ chức hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng định kỳ năm học 2013-2014 và các khen thưởng cho tập thể/cá nhân có thành tích đối với sự phát triển của Trường Đại học Kinh tế trên mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường;

(4) Đẩy mạnh công tác tuyển dụng giảng viên cho các khoa đặc biệt chuẩn bị cho việc xây dựng đề án thành lập Khoa Kế toán - Kiểm toán.

2.5. Ban Thanh tra:

(1) Hoàn thành báo cáo tình hình thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác phòng, chống tham nhũng;

(2) Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi và chấm thi hết môn học kỳ II năm học 2013 - 2014.

2.6. Nhiệm vụ khác:

Các đơn vị phòng, ban, bộ phận, khoa, trung tâm chủ động thực hiện tốt các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và theo Báo cáo giao ban công tác tháng 6 năm 2014.

3. Tổ chức thực hiện:

- Các Phó Hiệu trưởng phụ trách trực tiếp các phòng, ban, bộ phận có liên quan chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên. (Trong trường hợp cần thiết, đề xuất thành lập các nhóm công tác để triển khai nhiệm vụ).

- Các Phó Hiệu trưởng phụ trách các mảng công việc báo cáo về hoạt động do mảng mình phụ trách vào cuối hàng tháng.

- Các Trưởng phòng báo cáo về những vấn đề cần có sự phối hợp giữa các phòng ban và các đơn vị.

- Các đơn vị gửi báo cáo giao ban định kỳ giữa tháng, tháng và quý về Phòng Hành chính - Tổng hợp để tổng hợp trình Ban Giám hiệu đúng thời hạn quy định (Báo cáo đầy đủ kết quả và tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong đó đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và dự kiến triển khai các nhiệm vụ lớn trong tháng, quý tiếp theo, cùng với các đề xuất, kiến nghị cụ thể).


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành