Trang tin tức sự kiện

Phiên họp giao ban tháng 4/2014 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Ảnh: Đỗ Chiêm
Ngày 8/4/2014, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tiến hành phiên họp giao ban công tác tháng 4 năm 2014 dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng - PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn và các Phó Hiệu trưởng (PHT). Tham dự phiên họp có Thủ trưởng các phòng, ban, bộ phận, trung tâm; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên. Phiên họp gồm 02 nội dung chính: 1) Rà soát tình hình thực hiện công tác tháng 3 năm 2014; 2) Thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II năm 2014.


Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo báo cáo rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2014 và các ý kiến phát biểu, thảo luận của Thủ trưởng các đơn vị, Hiệu trưởng đã kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2014:

Kết thúc tháng 3 năm 2014, mặc dù trước bối cảnh khó khăn biến động về điều chuyển nhân sự, yêu cầu của Bộ GD&ĐT về thực hiện luận theo văn định hướng thực hành... các đơn vị trong toàn Trường đã nỗ lực hoàn thành nhiều nhiệm vụ đảm bảo cho các hoạt động từ mảng đào tạo, NCKH, hợp tác phát triển đến các hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên. Tiêu biểu như: Hoàn thành chuẩn bị tuyển sinh sau đại học đợt 1 và xây dựng kế hoạch tổ chức các hội đồng bảo vệ luận văn (Khóa 20); Tích cực phối hợp triển khai và xây dựng phương án thực hiện luận văn (934 học viên); Tích cực thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân QTKD hệ đạt trình độ quốc tế theo tiêu chuẩn AUN_QA; Tổ chức thành công các tọa đàm và hội thảo quốc tế; Hoàn thành cơ sở dữ liệu về NCKH, đào tạo ngắn hạn và đối tác; Ký kết các hợp đồng đề tài NCKH cấp ĐHQGHN; Ký kết hợp tác với BIDV, Học viện ANND; Đẩy mạnh công tác PR, truyền thông cho tuyển sinh các hệ, ngành; Chủ động, tích cực trong thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước; Hoàn thành đề án Vị trí việc làm, đề án thành phần Phát triển đội ngũ nhà khoa học và quản lý trình độ cao đến năm 2020...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chậm trễ trong việc xây dựng đề cương một số môn học; nghiệm thu 02 đề tài chậm tiến độ; điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ; Một số đơn vị chưa chủ động triển khai công việc để Ban Giám hiệu phải nhắc nhở... Vì vậy, Hiệu trưởng đề nghị các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng ban, bộ phận chức năng, các khoa và các đơn vị liên quan tập trung xử lý và hoàn thành dứt điểm các công việc này trong tháng 4 năm 2014.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 năm 2014

Tháng 4 là tháng bắt đầu của Quý II năm 2014, các đơn vị tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của quý gồm:

i) Triển khai thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ của quý cuối cùng năm học 2013-2014;

ii) Chuẩn bị tổ chức tuyển sinh đại học chính quy và tuyển sinh SĐH đợt 2 trong đó chú ý tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực (ngành QTCN&PTDN);

iii) Tập trung thực hiện tốt các đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp ĐHQGHN và các dự án đầu tư chiều sâu;

iv) Thực hiện gắn sao đại học Trường Đại học Kinh tế theo tiêu chí xếp hạng của tổ chức QS - Top University Ranking;

v) Chuẩn bị tốt tổng kết và bế giảng năm 2013-2014 trên toàn bộ các mảng hoạt động của Trường và xây dựng KHVN năm học 2014-2015;

vi) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị định, Quy chế mới về ĐHQG, chuẩn bị rà soát văn bản quản lý, điều hành của Trường phù hợp với các quy định mới của ĐHQGHN và đưa vào làm căn cứ cho các hoạt động của Trường ngay khi có hiệu lực.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ theo KHNV năm học, các nhiệm vụ trọng tâm của Quý II (đã nêu ở trên) và các nhiệm vụ trong Báo cáo giao ban công tác tháng 4, các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng ban chức năng, các đơn vị trong toàn Trường tập trung thực hiện tốt kỳ thi tuyển sinh sau đại học - đợt 1 năm 2014 và các nhiệm vụ cụ thể như sau:

2.2.1. PHT Vũ Anh Dũng chỉ đạo:

- Phòng Đào tạo:

(1) Tổ chức thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2014 ngày 12,13/4/2014 đảm bảo nghiêm túc và đúng quy định;

(2) Chuẩn bị công tác tuyển sinh đại học năm 2014 theo các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN (Hướng dẫn số 972/HD-ĐHQGHN ngày 26/3/2014);

(3) Tổ chức thực hiện luận văn thạc sỹ chương trình định hướng thực hành cho 934 học viên;

(4) Xây dựng và ban hành các hướng dẫn về khóa luận, luận văn và luận án, trong đó phân biệt rõ theo định hướng thực hành hay định hướng nghiên cứu;

(5) Xây dựng kế hoạch chuẩn bị tuyển sinh bằng kép;

(6) Xử lý các nội dung theo kiến nghị của Ban Thanh tra.

- Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục:

(1) Hoàn thành báo cáo tự đánh giá, kiểm tra hoàn thiện minh chứng và chuẩn bị đón đoàn đánh giá chương trình cử nhân QTKD hệ đạt trình độ quốc tế theo tiêu chuẩn AUN_QA từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 5/2014;

(2) Xây dựng kế hoạch thực hiện hậu kiểm định chương trình Kinh tế Quốc tế chất lượng cao.

2.2.2. PHT Nguyễn Trúc Lê chỉ đạo:

- Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển:

(1) Giới thiệu các kết quả khoa học và công nghệ tiêu biểu phục vụ phát triển kinh tế xã hội gửi Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia trước ngày 15/4/2014;

(2) Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia trước ngày 10/4/2014; cấp ĐHGHN trước ngày 15/4/2014; đề xuất nhiệm vụ KHCN 2015 với tỉnh Nam Định, Lai Châu...;

(3) Tổ chức hội thảo quốc gia về Quản trị tinh gọn; chuẩn bị tổ chức Hội thảo với Ban Kinh tế Trung ương; phối hợp với ĐHQGHN tổ chức ngày hoạt động công nghệ;

(4) Xây dựng Bản tin Hợp tác phát triển Quý 2/2014;
(5) Triển khai hội đồng xét chọn Giải thưởng Bảo Sơn năm 2013.
- Bộ phận Truyền thông:

(1) Đẩy mạnh công tác truyền thông phục vụ tuyển sinh đại học và SĐH;

(2) Rà soát và cập nhật các thông tin về giới thiệu chung, cơ cấu tổ chức, nhân sự... trên website Trường.

2.2.3. PHT Trần Anh Tài chỉ đạo:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính:

(1) Làm đầu mối xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN năm 2015 trước ngày 15/5/2014;

(2) Xây dựng phương án tài chính tổng thể cho dự án xây dựng giảng đường nhà G4;

(3) Hoàn thành xây dựng Báo cáo quyết toán tài chính 2013 ngày 21/4/2014 để chuẩn bị đón đoàn duyệt quyết toán tài chính của ĐHQGHN (theo lịch của ĐHQGHN dự kiến vào tháng 9/2014).

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

(1) Tiếp đoàn đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ngày 18/4/2014;

(2) Đảm bảo an toàn PCCC, an ninh chính trị và TTATXH trong các dịp nghỉ lễ tháng 4 và tháng 5;

(3) Tăng cường công tác đảm bảo PCCC, rà soát thiết bị điện giảng đường và khu hiệu bộ chuẩn bị mùa cao điểm.

2.2.4. Phòng Tổ chức - Nhân sự:

(1) Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức năm 2013;

(2) Triển khai Đề án điều chỉnh tên Khoa Kinh tế Chính trị;

(3) Tổ chức khóa học Quản trị kế hoạch và tinh thần trách nhiệm UEB;

(4) Thực hiện quy trình nhân sự lãnh đạo các bộ môn thuộc các khoa; quy trình bổ nhiệm lại Kế toán trưởng.

2.2.5. Ban Thanh tra:

(1) Kiểm tra, giám sát các công việc tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2014;

(2) Kiểm tra tình hình thực hiện KHNV trọng tâm năm học.

2.2.6. Nhiệm vụ khác:

Các đơn vị phòng, ban, bộ phận, khoa, trung tâm chủ động thực hiện tốt các nội dung khác theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị mình và theo Báo cáo giao ban công tác tháng 4 năm 2014.

2.2.7. Tổ chức thực hiện:

- Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết và báo cáo Hiệu trưởng về tiến độ trong các báo cáo giao ban giữa kỳ và trước giao ban tháng 5 năm 2014.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp phối hợp với Phòng Tổ chức - Nhân sự và Ban Thanh tra theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận giao ban.

- Các đơn vị gửi báo cáo giao ban định kỳ giữa tháng, tháng và quý về Phòng Hành chính - Tổng hợp để tổng hợp trình Ban Giám hiệu đúng thời hạn quy định. Báo cáo đầy đủ kết quả và tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong đó đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và dự kiến triển khai các nhiệm vụ lớn trong tháng, quý tiếp theo, cùng với các đề xuất, kiến nghị cụ thể của đơn vị.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành