Trang tin tức sự kiện

Kế hoạch thực hiện tiểu luận thạc sĩ khóa H-2010-E.CH

Công văn số 2342 /KH-ĐHKT ngày 22/11/2011 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Áp dụng cho ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản lý kinh tế định hướng thực hành. 
TT

Nội dung công việc

Thời gian

Chịu trách nhiệm

Lớp
Ghi chú
1

Phổ biến kế hoạch viết tiểu luận thạc sĩ

26-27/11/2011
Khoa QTKD
 
Khoa KTCT
- Lớp K 19 QTKD 1, 2;
- Lớp K 19 QLKT 1, 2
 
3-4/12/2011
Khoa QTKD
 
Khoa KTCT
- Lớp K 19 QTKD 3;
- Lớp K 19 QLKT 3
 
10-11/12/2011
Khoa KTCT
- Lớp K 19 QLKT 4
 
2

 

Học viên đăng ký đề tài
(Lớp trưởng tập hợp và gửi Khoa theo mẫu gửi kèm)

10-11/12/2011
HV-BCS lớp
- Lớp K 19 QTKD 1, 2;
- Lớp K 19 QLKT 1, 2
 
17-18/12/2011
- Lớp K 19 QTKD 3;
- Lớp K 19 QLKT 3
 
24-25/12/2011
- Lớp K 19 QLKT 4
 
3

Khoa tập hợp Danh sách đăng ký đề tài và dự kiến phân công GVHD gửi P.Đào tạo

26/12-06/1/2012
Khoa
 
 
4

Phòng ĐT trình BGH duyệt phân công GVHD và gửi Khoa triển khai

9/1-20/1/2012
P.Đào tạo - Khoa
 
 
5

Thực hiện viết Tiểu luận thạc sĩ

15/2-15/4/2012
GVHD-HV
 
 
6

Học viên nộp Tiểu luận thạc sĩ về Khoa

07-11/5/2012
HV-Khoa
- Lớp K 19 QTKD 1, 2;
- Lớp K 19 QLKT 1, 2
 
14-18/5/2012
- Lớp K 19 QTKD 3;
- Lớp K 19 QLKT 3
 
21-25/5/2012
- Lớp K 19 QLKT 4
 
7

Khoa tập hợp danh sách học viên hoàn thành Tiểu luận, hồ sơ đề nghị chấm tiểu luận (theo mẫu của Trường) và dự kiến các Tiểu ban chấm tiểu luận thạc sĩ gửi Phòng ĐT

28/5-8/6/2012
Khoa
 
 
8

Phòng ĐT trình BGH duyệt Tiểu ban chấm tiểu luận thạc sĩ, gửi Khoa

11/6-22/6/2012
P.ĐT
 
 
9

 

Tổ chức chấm độc lập Tiểu luận thạc sĩ (theo từng Tiểu ban)

25/6-13/7/2012
Khoa - P.ĐT
 
 
10

Khoa tổng hợp hồ sơ chấm và kết quả chấm Tiểu luận thạc sĩ gửi phòng Đào tạo

16/7-27/7/2012
Khoa
 
 
11

Phòng ĐT trình BGH duyệt DS tốt nghiệp

6-17/8/2012
P. ĐT
 
 
12

Tốt nghiệp

Tháng 9/2012
 
 
 

 

Ghi chú: Việc đánh giá tiểu luận thạc sĩ được thực hiện bằng cách chấm điểm bài tiểu luận của học viên tại tiểu ban chấm tiểu luận thạc sĩ và học viên phải trình bày kết quả nghiên cứu trước tiểu ban chấm.
>>
Công văn số 2342 /KH-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành