Trang tin tức sự kiện

Công nhận thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011

Quyết định số 2223/QĐ-ĐHKT ngày 3/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTgngày 6 tháng 3 năm 2007 về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3230/QĐ-ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2011;

Căn cứ Công văn số 2430/ĐHQGHN-ĐT ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011;

Căn cứ kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Công nhận 322 anh/chị có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011 vào các ngành/chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó:

- Ngành Kinh tế chính trị               : 27 thí sinh

- Ngành Kinh tế đối ngoại              : 09 thí sinh

- Ngành Tài chính - Ngân hàng     : 39 thí sinh

- Ngành Quản trị kinh doanh          : 112 thí sinh

- Chuyên ngành Quản lý kinh tế    : 135 thí sinh

Điều 2. Các thí sinh có nghĩa vụ và quyền lợi theo Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và các Quy định khác của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Điều 3. Các ông/bà trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

>> Quyết định số 2223/QĐ-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành