Trang tin tức sự kiện

Danh sách các lớp cao học khóa QH-2011-E.CH (khóa 20) học các môn chung học kỳ I năm học 2011-2012

Danh sách được chia theo lớp để học các môn chung học kỳ I năm học 2011-2012, gồm: Tiếng Anh, Triết học


 
 

 

 

TT
Mã học viên
Họ và tên
Ngày sinh
Khóa
DS học môn Triết
DS học môn TA cơ bản
1
11058001
Ngô Ngọc
Ánh
30/01/1988
QH-2011-E.CH(KTĐN)
Lớp 1
Lớp 1A
2
11058002
Hoàng Xuân
Diễm
04/10/1988
QH-2011-E.CH(KTĐN)
Lớp 1
Lớp 1A
3
11058003
Phạm Thị
Hoa
22/10/1985
QH-2011-E.CH(KTĐN)
Lớp 1
Lớp 1A
4
11058004
Nguyễn Mỹ
Hương
12/04/1968
QH-2011-E.CH(KTĐN)
Lớp 1
Lớp 1A
5
11058005
Hỏa Hạnh
Nhân
29/04/1987
QH-2011-E.CH(KTĐN)
Lớp 1
Lớp 1A
6
11058006
Trần Văn
Sơn
30/06/1988
QH-2011-E.CH(KTĐN)
Lớp 1
Lớp 1A
7
11058007
Phạm Huy
Trung
03/02/1979
QH-2011-E.CH(KTĐN)
Lớp 1
Lớp 1A
8
11058008
Bùi Cẩm
Vân
29/11/1986
QH-2011-E.CH(KTĐN)
Lớp 1
Lớp 1A
9
11058009
Đoàn Thị Lan
Anh
17/08/1986
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
10
11058011
Mai Việt
Dũng
30/12/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
11
11058012
Nguyễn Thị Thu
14/11/1985
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
12
11058013
Phan Thị Hồng
20/09/1984
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
13
11058014
Trần Ngân
01/02/1989
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
14
11058015
Vũ Thị Thu
Hải
24/09/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
15
11058016
Lê Thu
Hằng
14/06/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
16
11058017
Lê Thị Khánh
Hiền
06/11/1983
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
17
11058018

Nguyễn Thị Thanh

Hiền
02/03/1988
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
18
11058019
Vũ Thị
Hiền
16/07/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
19
11058020
Nguyễn Thị Thùy
Hoa
27/11/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
20
11058021
Trần Thị
Hoa
10/07/1986
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
21
11058022

Nguyễn Thị Thanh

Huệ
02/02/1974
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
22
11058023
Lê Văn
Hưng
12/02/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
23
11058024
Bùi Thị Lan
Hương
14/12/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
24
11058025
Bùi Thu
Hương
07/09/1984
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
25
11058026
Đào Thị Thanh
Hương
13/07/1979
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
26
11058027
Hà Thu
Hương
05/11/1984
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
27
11058028
Lê Thu
Hương
08/12/1984
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
28
11058029
Nguyễn Thị Thu
Hương
09/09/1986
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
29
11058030
Trịnh Thị
Hường
13/10/1984
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
30
11058031
Nguyễn Quang
Huy
02/12/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
31
11058032
Ngô Thị Thanh
Huyền
27/06/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
32
11058033
Nguyễn Tiến
Lâm
19/02/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
33
11058034
Mai Xuân
Lân
11/08/1974
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
34
11058035
Nguyễn Thùy
Linh
26/07/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
35
11058036

Nguyễn Thị Thanh

Loan
20/03/1985
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
36
11058037
Lê Hồng
Minh
22/08/1988
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
37
11058038
Nguyễn Thị
Minh
02/05/1983
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
38
11058039
Vũ Thành
Nam
14/11/1977
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
39
11058040
Đặng Thị Thanh
Nga
14/09/1981
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
40
11058041

Nguyễn Thị Thanh

Ngọc
13/06/1988
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
41
11058042

Nguyễn Thị Thanh

Nhàn
22/12/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
42
11058043
Hoàng Hồng
Nhung
23/10/1985
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
43
11058044

Nguyễn Thị Nguyệt

Nương
02/02/1984
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
44
11058045
Phạm Thanh
Phương
07/04/1986
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
45
11058046
Võ Hồng
Quang
24/01/1988
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
46
11058047
Nguyễn Hòa
Quyên
22/01/1981
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
47
11058048
Hoàng Thị
Thơm
01/03/1985
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
48
11058049
Đỗ Đức
Toàn
27/08/1980
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
49
11058050
Lê Mạnh
Toàn
29/09/1985
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
50
11058051
Nguyễn Thị Như
Trang
19/12/1984
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
51
11058052
Đinh Thanh
05/08/1988
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
52
11058053
Phan Thị Ngọc
26/05/1985
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
53
11058054
Nguyễn Thanh
Tùng
02/04/1982
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
54
11058055
Đào Thị Tú
Uyên
16/10/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
55
11058056
Phạm Thị
Vân
01/08/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
56
11058057
Lê Thái
An
19/09/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
57
11058058
Lê Tuấn
Anh
14/10/1985
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
58
11058059
Nguyễn Thị Vân
Anh
18/09/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
59
11058060
Thân Thị
Chung
13/09/1979
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
60
11058061
Trần Huy
Chương
04/06/1979
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
61
11058062
Nguyễn Văn
Công
14/05/1970
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
62
11058063
Nguyễn Thanh
Cường
26/09/1984
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
63
11058064
Phạm Thuỳ
Dung
16/08/1985
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
64
11058065
Trần Thị Mỹ
Dung
07/01/1982
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
65
11058066
Nguyễn Tiến
Dũng
17/10/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
66
11058067
Nguyễn Thị
Duyên
02/02/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
67
11058068
Ngô Quang
Đạt
04/09/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
68
11058069
Nguyễn Đức
Đông
18/07/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
69
11058070
Đặng Thế
Đức
02/10/1981
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
70
11058071
Nguyễn Minh
Đức
31/10/1983
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
71
11058072
Bạch Long
Giang
09/01/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
72
11058073
Cao Thị Hoài
Giang
06/12/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
73
11058074
Phạm Thị Hương
Giang
05/11/1985
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
74
11058075
Nghiêm Quang
02/08/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
75
11058076
Trần Thu
18/08/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
76
11058077
Nguyễn Hồng
Hải
06/12/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
77
11058078
Nguyễn Sơn
Hải
25/09/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
78
11058079
Nguyễn Thu
Hằng
26/10/1980
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
79
11058080
Phạm Thị Thanh
Hằng
13/02/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
80
11058081
Võ Nhật
Hiếu
27/12/1978
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
81
11058082
Nguyễn Thị Như
Hiểu
17/10/1985
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
82
11058083
Bùi Thị Như
Hoài
03/09/1983
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
83
11058084
Nguyễn Phương
Hồng
28/07/1982
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
84
11058085
Phạm Thị
Hồng
01/11/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
85
11058086
Vũ Thị Bích
Hồng
08/02/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
86
11058087
Hoàng Thị
Huế
04/03/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
87
11058088
Lê Anh
Hưng
08/03/1985
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
88
11058089
Dương Thị Thu
Hường
19/03/1984
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
89
11058090
Nguyễn Quang
Huy
05/09/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
90
11058091
Phạm Minh
Huyền
20/11/1985
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
91
11058092
Nguyễn Tùng
Lâm
19/10/1977
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
92
11058093
Phan Thị Thanh
05/06/1983
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
93
11058094
Trần Thị
Luyến
08/11/1983
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
94
11058095
Nguyễn Quỳnh
Ngân
22/07/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
95
11058096
Vũ Thị Hà
Ngân
28/02/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
96
11058097
Vũ Thị Minh
Ngọc
26/11/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
97
11058098
Trần Minh
Nguyệt
10/10/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
98
11058099
Lê Thanh
Phương
10/05/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
99
11058100
Vũ Minh
Phượng
30/04/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
100
11058101
Bùi Văn
Quang
07/07/1983
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
101
11058102
Nguyễn Văn
Quang
15/12/1984
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
102
11058103
Đinh Thanh
Sơn
03/12/1980
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
103
11058104
Nguyễn Danh
Thăng
25/11/1983
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
104
11058105
Nguyễn Thị
Thía
10/01/1984
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
105
11058106
Ngô Thị Minh
Thu
20/07/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
106
11058107
Trần Thị
Thu
19/09/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
107
11058108
Đồng Thị Thanh
Thủy
27/04/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
108
11058109
Đinh Thị Vân
Trang
01/11/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
109
11058110
Nguyễn Thị Thu
Trang
19/03/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
110
11058111
Vũ Thị Thu
Trang
10/10/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
111
11058112
Nguyễn Việt
Trung
12/01/1984
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
112
11058113
Nguyễn Thanh
24/04/1985
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
113
11058114
Nguyễn Anh
Tuấn
02/10/1984
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
114
11058115
Thái Anh
Tuấn
06/11/1982
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
115
11058116
Trần Anh
Tuấn
15/07/1983
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
116
11058117
Lê Văn
Tùng
05/06/1981
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
117
11058118
Đặng Trung
Tuyến
04/08/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
118
11058119
Vũ Thanh
Tuyền
21/08/1985
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
119
11058120
Nguyễn Thị
Vân
08/05/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
120
11058280
Nguyễn Ngọc
Trung
31944
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
121
11058170
Hoàng Thị Quỳnh
Anh
26/02/1982
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
122
11058171

Nguyễn Thị Phương

Anh
05/03/1976
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
123
11058172
Nguyễn Tuấn
Anh
28/10/1983
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
124
11058173
Phùng Thị Lan
Anh
28/04/1978
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
125
11058174
Hoàng Phương
Bắc
14/01/1986
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
126
11058175
Lương Thị Ngọc
Bích
04/06/1987
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
127
11058176
Trần Thị Hồng
Bích
24/01/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
128
11058177
Lưu Thị
Bình
28/02/1975
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
129
11058178
Nguyễn Huy
Cảnh
02/06/1982
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
130
11058180
Nông Hoài
Châu
14/06/1983
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
131
11058181
Bùi Xuân
Chương
16/06/1973
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
132
11058182
Hoàng Xuân
Cường
13/11/1983
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
133
11058184
Phùng Huy
Diễn
15/09/1987
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
134
11058185
Phạm Đức
Dũng
25/02/1981
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
135
11058186
Nguyễn Thùy
Dương
01/07/1978
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
136
11058187
Phạm Ngọc
Dương
10/10/1980
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
137
11058188
Vũ Minh
Đức
07/09/1982
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
138
11058190
Bùi Mạnh
08/05/1978
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
139
11058191
Nguyễn Thị Lộc
14/06/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
140
11058192
Ngô Thị Thanh
Hải
09/03/1979
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
141
11058194
Trịnh Thị Bích
Hằng
06/11/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
142
11058195
Cao Đức
Hiếu
17/10/1982
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
143
11058196
Hà Quang
Hòa
10/03/1976
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
144
11058197
Nguyễn Tiến
Hòa
26/11/1986
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
145
11058198
Nguyễn Hữu
Hoàng
17/05/1984
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
146
11058201
Nguyễn Mạnh
Hùng
20/11/1983
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
147
11058202
Nguyễn Thế
Hùng
27/10/1975
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
148
11058204
Vũ Ngọc
Hưng
28/03/1978
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
149
11058205
Hà Đức
Huy
09/06/1984
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
150
11058206
Trần Quang
Huy
11/04/1982
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
151
11058208
Vũ Thị
La
05/09/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
152
11058209
Hoàng Thị Ngọc
Lan
04/04/1974
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
153
11058210
Đặng Thị Nhật
Lệ
19/08/1986
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
154
11058211
Phạm Thị Thùy
Linh
12/05/1983
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
155
11058212
Nguyễn Ngọc
Lĩnh
10/01/1971
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
156
11058213
Nguyễn Văn
Lương
07/02/1984
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
157
11058214
Nguyễn Thị
05/05/1980
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
158
11058215
Trần Đăng
Mạnh
10/08/1981
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
159
11058216
Lương Bá
Minh
20/03/1976
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
160
11058217
Ngô Thanh
Minh
20/05/1980
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
161
11058220
Vũ Đức
Minh
20/12/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
162
11058223
Vũ Thị Quỳnh
Ngân
02/12/1986
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
163
11058224
Cao Đại
Nghĩa
30/12/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
164
11058225
Nguyễn Trọng
Nghĩa
07/11/1980
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
165
11058228
Bùi Thị
Nhàn
20/03/1981
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
166
11058229
Nguyễn Công
Nhật
07/01/1973
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
167
11058230
Đào Thị Mai
Nhung
29/08/1980
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
168
11058231
Nguyễn Hà
Phương
06/02/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
169
11058232
Phan Thị
Phương
24/08/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
170
11058233
Nguyễn Trung
Quang
12/07/1987
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
171
11058234
Đặng Ngọc
San
29/08/1975
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
172
11058235
Lương Văn
Sáng
01/01/1976
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
173
11058238
Nguyễn Thái
Sơn
21/08/1973
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
174
11058242
Nguyễn Kim
Tấn
06/10/1983
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
175
11058243
Đặng Văn
Thắng
08/12/1970
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
176
11058244
Đặng Xuân
Thắng
03/11/1967
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
177
11058246
Nguyễn Duy
Thắng
17/10/1978
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
178
11058247
Phạm Trung
Thành
10/12/1982
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
179
11058248

Nguyễn Thị Bích

Thảo
11/01/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
180
11058250
Đinh Văn
Thiện
11/04/1977
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
181
11058253
Nguyễn Thanh
Thủy
12/01/1984
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
182
11058254
Nguyễn Thị Thu
Thủy
29/08/1973
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
183
11058255
Phạm Huy
Toàn
28/02/1982
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
184
11058256
Đinh Quang
Trung
18/08/1981
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
185
11058257
Tạ Việt
Trung
17/08/1978
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
186
11058258
Nguyễn Hải
Trường
08/06/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
187
11058259
Bùi Thanh
Tuấn
17/07/1983
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
188
11058262
Nguyễn Văn
Tuấn
19/03/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
189
11058264
Trần Danh
Tuấn
03/06/1977
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
190
11058266
Hoàng Anh
Tùng
04/03/1979
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
191
11058267
Ngụy Văn
Tuyên
08/02/1982
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
192
11058268
Hà Thị
Tuyển
11/03/1978
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
193
11058269
Nguyễn Thị Ánh
Tuyết
20/05/1973
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
194
11058270
Trần Thị
Tuyết
29/12/1984
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
195
11058273
Vũ Thị Mỹ
Vân
08/06/1979
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
196
11058274
Dương Thanh
Văn
21/02/1984
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
197
11058275
Trần Văn
Vạn
20/10/1973
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
198
11058277
Nguyễn Thị
Vui
02/10/1983
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
199
11058278
Trần Thị Thanh
Xuân
07/07/1987
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
200
11058279
Đỗ Thị Hải
Yến
24/01/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
 
Xem chi tiết:

Phòng Đào tạo, Trường ĐHKT

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành