Trang tin tức sự kiện

Thông báo: Kế hoạch thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Kế hoạch thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học


   Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-ĐHKT ngày 13/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Về việc Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với bậc đào tạo đại học;
   Căn cứ thông báo số 589/TB-ĐHKT ngày 30/03/2016 của Trường Đại học kinh tế về việc cách thức thu nộp học phí, lệ phí đối với người học của Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN;
   Căn cứ theo kết quả đăng ký môn học học kỳ I năm học 2021-2022 của sinh viên.
   Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN triển khai kế hoạch thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo bậc đại học: chất lượng cao, hệ chuẩn và bằng kép. Cụ thể như sau:
1. Đối tượng nộp: Sinh viên trường Đại học Kinh tế đang theo học các chương trình chất lượng cao, hệ chuẩn và bằng kép (Không gồm sinh viên các chương trình đào tạo chất lượng cao tuyển sinh đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT và sinh viên các hệ đào tạo tuyển sinh năm 2020).
2. Học phí:
- Học phí theo niên chế: bao gồm các sinh viên từ khóa QH-2018-E đến khóa QH-2020-E (chi tiết theo phụ lục đính kèm)
- Học phí theo tín chỉ: bao gồm sinh viên đăng ký học lần đầu nhưng ngoài thời gian đào tạo chuẩn, học lại, học cải thiện điểm, học tự nguyện (chi tiết theo phụ lục đính kèm)
3. Mức học phí thu nộp:
3.1 Đối với sinh viên trong nước:
o Chương trình đào tạo ngành 1, cử nhân chất lượng cao và hệ chuẩn: 4.900.000 đ/ học kỳ
 Học phí môn học học lại, học cải thiện điểm ghép cùng lớp các môn học theo quy định của ĐHQGHN hệ đào tạo chuẩn/ chất lượng cao: 250.000đ/tín chỉ.
 Học phí môn học học lại, học cải thiện điểm ngoài các môn chung được học ghép cùng lớp các môn học hệ đào tạo chuẩn/ chất lượng cao: 300.000đ/tín chỉ.
 Học phí môn học ngoài ngành, các môn học ngoài thời gian đào tạo chuẩn : 450.000đ/tín chỉ.
o Chương trình đào tạo ngành 2, bằng kép, sinh viên khác thuộc hệ chuẩn trong ĐHQGHN:
 Học phí bằng kép: 450.000đ/tín chỉ.
3.2. Đối với sinh viên người nước ngoài:
o Chương trình đào tạo chuẩn/ chất lượng cao: 13.500.000 đ/ học kỳ
 Học phí các môn ngoài các môn thuộc khối kiến thức chung: 940.000đ/tín chỉ.
3.3. Giảm học phí:
Giảm 5% học phí số thực tế phải nộp theo mức học phí ở mục 3.1 và mục 3.2
4. Thời gian đối chiếu học phí: Từ ngày thông báo đến hết ngày 26/10/2021.
Sinh viên đối chiếu:(1) số môn học đăng ký, (2) số tiền học phí phải nộp theo môn học đã đăng ký, (3) mã sinh viên -họ tên -ngày sinh, (4) lớp học gốc, (5) Các thông tin khác: Bằng kép, ngoài ngành, học lại, học cải thiện, Miễn, Giảm…
Nếu có thông tin nào chưa đúng, đề nghị liên hệ với phòng Đào tạo và phòng Kế hoạch tài chính (Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn với TIÊU ĐỀ bắt đầu là: 2021-2022 HOC PHI KY I) để hoàn thiện trong thời gian trên.
Quá thời hạn trên, nếu Trường không nhận được phản hồi từ sinh viên, coi như số thu và các thông tin khác của sinh viên không phải điều chỉnh.
5. Nộp học phí:
5.1. Hình thức: thu học phí tự động qua ngân hàng BIDV.
5.2. Cách nộp: Sinh viên nộp tiền tương ứng với tổng số học phí phải nộp vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV, đã đăng ký nộp học phí tự động. Ngân hàng sẽ tự động thu học phí trong khoảng thời gian thu tại Mục 5.3. dưới đây. Ngân hàng chỉ thu đúng số tiền học phí, số tiền còn lại vẫn trong tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng.
(Sinh viên lưu ý, số dư tối thiểu duy trì tài khoản là 100.000đ, các chi phí có thể phát sinh như phí duy trì tài khoản, phí truy vấn, tin nhắn … nên số dư tiền trên tài khoản của sinh viên khi ngân hàng thu tối thiểu bằng tiền HỌC PHÍ + 100.000 đ)
5.3. Thời gian thu: dự kiến thu từ 9h00’ ngày 27/10/2021 đến 17h00’ ngày 10/11/2021.
5.4. Thời gian đối chiếu, chốt kết quả thu học phí: dự kiến từ ngày 11/11/2021 đến ngày 25/11/2021.
Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí khi Ngân hàng thu được tiền học phí từ tài khoản của sinh viên đăng ký chuyển sang tài khoản thu học phí của Trường.
Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí đúng hạn khi nộp học phí trước ngày 11/11/2021.
Đến hết ngày 10/11/2021, tất cả sinh viên chưa được thu học phí phải có trách nhiệm tự kiểm tra, phản hồi những vướng mắc, lý do chính đáng về Phòng Kế hoạch tài chính (Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn) để được hỗ trợ. Các phản hồi của sinh viên về học phí phải được gửi và giải quyết để hoàn thiện học phí trước ngày 25/11/2021.
5.5. Quyết toán đợt thu: Danh sách những sinh viên chưa thu được học phí (nếu có) tính đến hết ngày 25/11/2021 sẽ được thông báo và gửi Phòng Đào tạo để xét thực hiện theo quy chế.
6. Chứng từ thu: Sinh viên nhận biên lai thu học phí theo lớp thông qua lớp trưởng khi có thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNVideo
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành