Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế năm 2020

Căn cứ Biên bản họp ngày 12/5/2020 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.


Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Thực hiện Công văn số 50/HĐGSNN ngày 06/4/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020,

Căn cứ Biên bản họp ngày 12/5/2020 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế đã làm việc và đề cử các thành viên có tên sau đây tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế năm 2020:

 

STT

HHHV

Họ và tên

Đơn vị

1

GS.TS

Phan Huy Đường

Khoa KTCT

2

PGS.TS

Phan Chí Anh

Viện QTKD

3

PGS.TS

Nguyễn Thị Kim Anh

Khoa KT&KDQT

4

PGS.TS

Phạm Thị Hồng Điệp

Khoa KTCT

5

PGS.TS

Nguyễn Việt Khôi

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Khoa KT&KDQT

6

PGS.TS

Nguyễn Trúc Lê

Ban Giám hiệu, Khoa KTCT

7

PGS.TS

Nguyễn Đăng Minh

Viện QTKD

8

PGS.TS

Vũ Đức Thanh

Khoa KTPT

9

PGS.TS

Lê Trung Thành

Phòng Đào tạo, Khoa TCNH

10

PGS.TS

Nhâm Phong Tuân

Viện QTKD

11

PGS.TS

Nguyễn Anh Thu

Ban Giám hiệu, Khoa KT&KDQT

(Ấn định danh sách trên gồm 11 người; Danh sách trên sắp xếp theo thứ tự GS, PGS và theo thứ tự A,B,C…)

Thực hiện Quy trình thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở theo quy định, Phòng TCNS đề nghị Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu công khai danh sách ứng viên trên trang điện tử theo quy định.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành