Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Thông báo số 389/ĐHKT-TCNS ngày 3/3/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Cụ thể như sau:


Căn cứ Công văn số 12/HĐGSNN, ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020;

Trường Đại học Kinh tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Phổ biến tiêu chuẩn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tới tất cả cán bộ trong đơn vị mình (được quy định tại Chương II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018, của Thủ tướng Chính phủ. Download công văn tại đây).

2. Phổ biến Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước tới tất cả cán bộ trong đơn vị mình (Công văn số 12/HĐGSNN, ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020. Download công văn tại đây).

3. Tổ chức cho cán bộ đăng ký, gửi danh sách cán bộ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020 (kèm theo Đơn đăng ký của cán bộ - Download Mẫu 01 tại đây) về Phòng Tổ chức Nhân sự ngày 03/4/2020.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành