Hủy điểm học phần tự chọn và đóng học phí bổ sung

Công văn số 159/ĐHKT-ĐT ngày 04/02/2020 về việc hủy điểm học phần tự chọn và đóng học phí bổ sung


Căn cứ Quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 và nhu cầu đăng ký học vượt tổng số tín chỉ của Chương trình đào tạo (CTĐT) của sinh viên, Nhà trường thông báo:

1. Thu học phí đối với các học phần đăng ký học vượt

- Sinh viên phải nộp học phí bổ sung đối với các học phần học vượt tổng số tín chỉ của CTĐT tại thời điểm đăng ký học. Căn cứ vào các quy định, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể mức học phí đối với từng năm học. Sinh viên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp học phần đối với các học phần đăng ký học vượt tổng số tín chỉ nếu không hoàn thành nghĩa vụ học phí.

- Đối với sinh viên đã hoàn thành CTĐT, Nhà trường sẽ rà soát tổng số tín chỉ sinh viên đã tích lũy khi xét tốt nghiệp. Nếu sinh viên tích lũy số tín chỉ vượt quá tổng số tín chỉ của CTĐT, Nhà trường sẽ thu học phí bổ sung đối với các học phần học vượt quá tổng số tín chỉ tại thời điểm xét tốt nghiệp.

2. Hủy điểm học phần

- Sinh viên nộp đơn đề nghị hủy điểm học phần tự chọn (nếu có nguyện vọng) theo Mẫu C-04/ĐT khi đã tích lũy nhiều hơn tổng số tín chỉ của CTĐT.

- Số tín chỉ được hủy không vượt quá số tín chỉ sinh viên đã học vượt.

Kính đề nghị Khoa, Viện thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành