Xét tặng gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2019

Căn cứ công văn số 3305/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 22/10/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở và cấp ĐHQGHN năm 2019


Thực hiện Kế hoạch công tác Thi đua Khen thưởng năm 2019, nhằm ghi nhận, tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu về các lĩnh vực công tác trọng tâm trong năm. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN hướng dẫn các cá nhân, đơn vị trực thuộc Trường thực hiện xét tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cho cán bộ trẻ năm 2019 như sau:

1. Đối tượng xét tặng: Cán bộ đang công tác tại ĐHQGHN, tuổi không quá 35.

2. Tiêu chuẩn và chỉ tiêu

a. Tiêu chuẩn: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời có sản phẩm, kết quả tiêu biểu xuất sắc thuộc một trong các lĩnh vực: Đào tạo; khoa học công nghệ; hoạt động xã hội, cộng đồng; quản trị và hoạt động khác, đóng góp vào sự phát triển và lan tỏa thương hiệu đơn vị và ĐHQGHN, cụ thể:

- Lĩnh vực đào tạo: Có sản phẩm đổi mới đào tạo tiêu biểu (tài liệu dạy học, đề cương, giáo án, bài giảng đổi mới dạy học…) đã được tổ, bộ môn thông qua, sản phẩm có hiệu quả ứng dụng cao, góp phần phát triển nâng cao chất lượng dạy học, đào tạo đạt chuẩn đầu ra và đáp ứng nhu cầu xã hội; hoặc có sách, giáo trình phục vụ giảng dạy gắn với đổi mới dạy học, được đánh giá có hiệu quả cao trong đổi mới dạy học; hoặc có kết quả tiêu biểu, xuất sắc trong dạy học, trong bồi dưỡng huấn luyện, trong hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: học sinh, sinh viên đạt giải trong các cuộc thi Olympic quốc tế, khu vực, giải nhất các cuộc thi cấp quốc gia, cấp bộ, ngành.

- Lĩnh vực khoa học công nghệ: Có công trình công bố quốc tế xuất sắc tiêu biểu cho đơn vị hoặc có kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xuất sắc tính theo giờ quy đổi nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo Quy định Giảng viên, nghiên cứu viên của ĐHQGHN; hoặc có sách chuyên khảo xuất bản trong năm; hoặc có phát minh, sáng chế đăng kí bảo hộ sở hữu trí tuệ; hoặc có sản phẩm, giải pháp công nghệ đang được ứng dụng thực tiễn; hoặc có sản phẩm khởi nghiệp đạt giải chính thức trong các cuộc thi khởi nghiệp cấp bộ, ngành; hoặc có dự án khởi nghiệp được nhà đầu tư chấp nhận đầu tư.

- Lĩnh vực hoạt động xã hội, cộng đồng: Tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng với vai trò lãnh đạo hoặc vị trí chủ chốt, các hoạt động tạo hiệu ứng xã hội lớn, góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng trong cộng đồng, xã hội, được cấp có thẩm quyền ghi nhận.

- Lĩnh vực quản trị và hoạt động khác: Có thành tích xuất sắc trong công tác quản trị và các hoạt động khác, giải quyết các vấn đề cụ thể, quan trọng, góp phần phát triển đơn vị và ĐHQGHN, làm lan tỏa mạnh thương hiệu đơn vị và ĐHQGHN.

b. Chỉ tiêu: Tổng số Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở không quá 10% tổng số cán bộ trẻ thuộc đối tượng xét của đơn vị.

3. Quy trình thực hiện

Căn cứ quy định, tiêu chuẩn, các đơn vị có trách nhiệm tổ chức bình xét danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở cho cán bộ trẻ và hoàn thiện hồ sơ đề xuất gửi Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng (Phòng Tổ chức Nhân sự) rà soát theo quy định. Quy định về hồ sơ gồm:

+ Trích ngang thành tích cá nhân đề xuất xét tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2019 (Phụ lục 01);

+ Các minh chứng về thành tích của cán bộ trẻ. (gồm bản photo được công nhận).

- Căn cứ kết quả rà soát của Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng thi đua, khen thưởng họp bình xét danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2019.

- Căn cứ kết quả bình xét danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở cho cán bộ trẻ, Hội đồng thi đua khen thưởng tiếp tục xét chọn và giới thiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu xuất sắc của Trường để đề xuất Hội đồng cấp ĐHQGHN xét tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN.

4. Thời gian và địa điểm nhận kết quả bình xét

Hồ sơ đề nghị xét danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở các đơn vị gửi bản cứng về Phòng Tổ chức Nhân sự (kèm file mềm tới địa chỉ email: tochuc_kt@vnu.edu.vn) trước ngày 07/11/2019. Hội đồng sẽ không xem xét đối với các trường hợp gửi hồ sơ không đúng yêu cầu và thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu (qua Phòng Tổ chức Nhân sự) để kịp thời xem xét và xử lý./.

>>> Xem và tải mẫu trích ngang thành tích tại đây

Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành