Tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2019 chuyên ngành Chính sách công và phát triển tại Thành phố Đà Nẵng

Thông báo số 1649/TB-ĐHKT ngày 6/6/2019 về tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2019 chuyên ngành Chính sách công và phát triển tại Thành phố Đà Nẵng.


Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 04/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 4668/QĐÐ-ĐHQGHN ngày 08/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN.

Căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2018 của Giám đốc ĐHQGHN.

Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 của Giám đốc ĐHQGHN.

Căn cứ Công văn số 169/ĐHQGHN-ĐT ngày 18/01/2019 về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông, đại học và sau đại học năm 2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Căn cứ Công văn số 129/HD-ĐHQGHN ngày 15/01/2019 về thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Căn cứ Công văn số 1640/ĐHQGHN-ĐT ngày 28/05/2019 về tổ chức đào tạo một số học phần tại địa phương của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2019 chuyên ngành Chính sách công và phát triển (hợp tác đào tạo với Trường Đại học Đông Á - thành phố Đà Nẵng).
>> Download hoặc xem thông báo chi tiết tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Đại học Waseda
Trường Đại học Thành Tây
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Công ty TNHH giải trí TBS
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành