Đăng ký nhà ở cho công chức, viên chức và người lao động của Đại học Quốc gia Hà Nội

Công văn số 05 /CĐĐHQGHN ngày 30/1/2015 của Công đoàn ĐHQGHN


Thực hiện Kết luận số 215- KL/ĐU ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội về việc giao Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai chủ trương về phát triển nhà ở cho công chức, viên chức và người lao động của Đại học Quốc gia Hà Nội; Quyết định số 5110-QĐ/ĐHQGHN, ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác phát triển nhà ở nói trên, Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị Chủ tịch công đoàn các đơn vị triển khai các công việc sau:
  • Tuyên truyền, phổ biến và cung cấp thông tin về Dự án nhà ở theo hồ sơ của Tổ công tác cung cấp (mỗi đơn vị 1 bộ);
  • Tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động đăng ký (theo Đơn gửi kèm);
  • Lập danh sách (có xác nhận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn) cùng Đơn đăng ký, chuyển về Văn phòng Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội trước ngày 28 tháng 2 năm 2015; gửi bản mềm theo địa chỉ: vpcd@vnu.edu.vn.

Đây là chủ trương đúng đắn, quan trọng của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề nghị Chủ tịch Công đoàn các đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng nội dung và tiến độ nêu trên.

Chi tiết liên hệ:

Đ/c Phương - Ban Quản lý dự án

Điện thoại:0936252826
>>> Download các văn bản liên quan tại đây.

Công đoàn ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Đại học Waseda
Trường Đại học Thành Tây
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Công ty TNHH giải trí TBS
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành