Công nhận sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trúng tuyển Chương trình đào tạo thứ hai hệ đại học chính quy, Khoá QH-2015-E

Quyết định số 3539//QĐ-ĐHKT ngày 14/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 1754/TB-ĐHKT ngày 19/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về kế hoạch tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2015;

Căn cứ kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 14/8/2015 của Hội đồng tuyển sinh Chương trình đào tạo thứ hai hệ đại học chính quy dành cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 

Điều 1. Phê duyệt điểm trúng tuyển và số lượng sinh viên ngành Kinh tế và ngành Kinh tế phát triển trúng tuyển Chương trình đào tạo thứ hai ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2015 như sau:

 
STT
Ngành đào tạo thứ hai
Điểm trúng tuyển              (Điểm TBC tất cả các học phần)
Số lượng sinh viên         trúng tuyển
1

Kinh tế quốc tế

2,00
05
2

Tài chính - Ngân hàng

2,00
09
 
Cộng
 
14

Điều 2. Sinh viên trúng tuyển và nhập học được hưởng các nghĩa vụ và quyền lợi qui định trong các qui chế hiện hành tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN kể từ ngày nhập học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
>>> Xem hoặc download quyết định tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Đại học Waseda
Trường Đại học Thành Tây
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Công ty TNHH giải trí TBS
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành