Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN có thêm 1 trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn trao quyết định công nhận trung tâm nghiên cứu trọng điểm cho PGS.TS Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng