Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2015 - 2016

Công văn số 445/ĐHKT-ĐTĐH ngày 21/3/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


 Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội; Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về Quy chế đào tạo đại học; Quyết định số 5267/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Căn cứ kết quả học tập học kỳ I năm học 2015-2016 và Biên bản họp Hội đồng xét thôi học, dừng học, cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2015-2016 ngày 11/3/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép thuộc diện cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2015-2016 (danh sách kèm theo).

Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết để cải thiện kết quả học tập trong học kỳ II năm học 2015-2016 và những học kỳ tiếp theo. Nếu kết quả học tập học kỳ II năm học 2015-2016 vẫn thuộc diện cảnh báo học vụ, sinh viên sẽ bị buộc thôi học theo quy định./.

>> Xem và download công văn tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành