Sách : Dịch vụ Việt Nam 2020: Hướng tới chất lượng, hiệu quả và hiện đại

Cuốn sách chuyên khảo Dịch vụ Việt Nam 2020: Hướng tới chất lượng, hiệu quả và hiện đại cung cấp những luận cứ khoa học cho việc xác định và đề xuất các quan điểm và giải pháp chính sách phát triển ngành dịch vụ nói chung và một số ngành dịch vụ ưu tiên nói riêng của Việt Nam đến năm 2020.


Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2010
Khổ: 16cm x 24cm
Số trang: 360
Bìa mềm
Giá: 79.000 đ

Để đạt được mục đích trên, các tác giả đã tiến hành:
  • Nghiên cứu xu hướng phát triển ngành dịch vụ trên thế giới; sự điều chỉnh chính sách phát triển ngành dịch vụ của một số nước như Mỹ, Singapore, Trung Quốc, EU và các nền kinh tế đang chuyển đổi và hội nhập; một số cơ sở lý thuyết và thực tiễn của việc phát triển ngành dịch vụ trên thế giới; vai trò của ngành dịch vụ đối với phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.
  • Đánh giá thực trạng và chính sách phát triển ngành dịch vụ ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1986 (khi bắt đầu tiến hành Đổi mới) cho đến nay (năm 2010).
  • Đề xuất một số quan điểm, giải pháp chính sách phát triển ngành dịch vụ nói chung và một số ngành dịch vụ ưu tiên của Việt Nam đến năm 2020.

“… Đây là công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn cao, đã đưa ra những căn cứ đáng tin cậy để đẩy mạnh phát triển dịch vụ như một định hướng quan trọng của phát triển kinh tế, chứng minh phát triển dịch vụ không chỉ tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Ưu điểm của các tác giả là đã có cách tiếp cận hệ thống. Đóng góp đáng ghi nhận là chứng minh tác động tích cực của dịch vụ đối với phát triển công nghiệp dựa trên công nghệ cao, dựa trên tri thức và gắn phát triển công nghiệp với nông nghiệp hiện đại…”

------TS. Lê Đăng Doanh
Nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ,
Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương -
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 
TÁC GIẢ:

PGS.TS. NGUYỄN HỒNG SƠN là giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, chuyên gia nghiên cứu về kinh tế quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển ngành dịch vụ nói chung và phát triển ngành dịch vụ ở Việt Nam nói riêng. Ông là tác giả/đồng tác giả của nhiều sách chuyên khảo, chương sách và bài nghiên cứu về kinh tế quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển ngành dịch vụ... Ngoài hoạt động nghiên cứu và giảng dạy, ông còn là nhà tư vấn cho nhiều tổ chức và doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. Hiện nay, ông là Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN.UEB_net

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành