Sách: Các lý thuyết kinh tế trong bồi cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn Việt Nam

Sách kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh cũng như những ai quan tâm đến lĩnh vực này.


Tác giả: Tập thể tác giả

Nhà xuất bản: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2010

Khổ sách: 16cm x 24cm

Số trang: 442 trang

Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2007 - 2008, được bắt đầu từ Mỹ và lan rộng ra toàn thế giới, đã có những tác động mạnh mẽ tới hầu hết các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi. Mặc dù đang có những dấu hiệu phục hồi nhưng cuộc khủng hoảng này đang đặt ra một loạt vấn đề liên quan đến sự phát triển ổn định và bền vững của nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế của từng quốc gia nói riêng. Một trong những vấn đề đó là vai trò của các học thuyết kinh tế đoi với sự phát triển của nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia về Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh phát triển mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam. Các giảng viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tích cực tham dự hội thảo với nhiều bài viết, đề cập tới nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề này. Cuốn sách Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn Việt Nam là tập hợp của những bài viết đó.

Mặc dù đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau nhưng tựu trung lại, cuốn sách cho thấy hai điểm cơ bản:

  • Một là, các lý thuyết kinh tế là kết tinh của trí tuệ nhân loại, không ngừng được hoàn thiện qua thực tiễn, vận dụng trong từng giai đoạn phát triển và với những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng quốc gia, dân tộc.
  • Hai là, lịch sử phát triển kinh tế của nhân loại xét đến cùng là lịch sử của những kiểm nghiệm thực tiễn các tư tưởng kinh tế và sự lựa chọn mô hình kinh tế, sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó.  

Bộ phận Tạp chí - Xuất bản Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành