Trang tin tức sự kiện

Sách: Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam

Đây là cuốn sách chuyên khảo nhằm góp phần nâng cao hiểu biết về quản trị kinh doanh, phục vụ việc đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng do các tác giả thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN làm chủ biên.


Tác giả: PGS.TS. Phan Chí Anh - TS. Nguyễn Thu Hà (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản: 2021

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Số trang: 144

Khổ sách: 16×24 cm

 

Trong bối cảnh thế kỷ 21 với xu hướng số hóa và phát triển bền vững, các doanh nghiệp trên toàn thế giới tập trung vào phát triển chuỗi giá trị sản phẩm và dịch vụ, mà trong đó cốt lõi là xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng theo hướng bền vững với chất lượng được cải thiện và đổi mới không ngừng.

Được xem là cấu phần quan trọng của quản trị chuỗi cung ứng, quản trị chất lượng chuỗi cung ứng bao gồm các hoạt động kiểm soát và bảo đảm chất lượng sản phẩm của chuỗi cung ứng dựa trên các hoạt động liên kết, chia sẻ thông tin, tăng cường giao tiếp với nhà cung ứng và khách hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp về chất lượng sản phẩm, chi phí, giao hàng, tốc độ, tính linh hoạt. Trong bối cảnh toàn cầu hóa của thế kỷ 21, quản trị chất lượng chuỗi cung ứng thường được sử dụng như là công cụ hữu hiệu giúp các doanh nghiệp kiểm soát được vấn đề chất lượng, an toàn, rủi ro; hướng tới phát triển bền vững khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nhằm nâng cao hiểu biết về quản trị kinh doanh, phục vụ việc đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng, Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn cuốn chuyên khảo “Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng”.

Đây là sản phẩm của đề tài “Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng hướng tới phát triển bền vững các doanh nghiệp sản xuất chế tạo - Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế” mang mã số 502.02-2016.04 được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED). Kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và điều tra khảo sát thực địa, cuốn sách đã tổng hợp lý luận nền tảng về quản trị chất lượng và quản trị chuỗi cung ứng và các kinh nghiệm xây dựng, triển khai mô hình quản trị chất lượng chuỗi cung ứng tại các nước công nghiệp phát triển như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đức áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam. Với những nội dung được triển khai, cuốn sách hướng tới làm rõ cơ sở lý luận, các đặc điểm, mô hình/ khung phân tích quản trị chất lượng chuỗi cung ứng, kết quả và hiệu quả áp dụng quản trị chất lượng chuỗi cung ứng các doanh nghiệp sản xuất chế tạo cũng như tác động của quản trị chất lượng chuỗi cung ứng tới lợi thế cạnh tranh và sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

 

Cuốn sách gồm 5 chương:

  • Chương 1: Tổng quan về quản trị chất lượng chuỗi cung ứng
  • Chương 2: Xây dựng phương pháp và khung phân tích quản trị chất lượng chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp Việt Nam
  • Chương 3: Kết quả nghiên cứu về thực trạng hoạt động quản trị chất lượng chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp sản xuất chế tạo tại Việt Nam
  • Chương 4: Kinh nghiệm quốc tế về quản trị chất lượng chuỗi cung ứng trong mối quan hệ với khsch
  • khách hàng và nhà cung cấp
  • Chương 5: Tác động của quản trị chất lượng toàn diện và sản xuất Just-in-time (JIT) đối với tính linh hoạt của chuỗi cung ứng: bằng chứng thực nghiệm từ các nhà máy sản xuất trên thế giới.

Phòng TCXB - ĐHKT

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành