Học bổng song phương Việt - Bỉ 2013-2014

Học bổng Song phương Việt - Bỉ, được chính phủ Bỉ cấp thông qua Tổng vụ Hợp tác Phát triển trực thuộc Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Hợp tác Phát triển Bỉ, dành cho các cán bộ trẻ tuổi trên mọi miền đất nước Việt Nam mong muốn theo học các khoá đào tạo thạc sĩ tại các trường đại học của Bỉ nhằm tiếp thu kiến thức và chuyên môn mới để đóng góp vào sự phát triển của nước nhà.


Chương trình Học bổng Song phương năm học 2013-2014 đã bắt đầu mở. Sẽ có 40 suất học bổng thạc sĩ toàn phần được cấp. Hồ sơ xin học bổng sẽ được tiếp nhận từ ngày 17/9/2012 đến ngày 10/12/2012 (trước 17h00).
Thí sinh từ mọi miền của Việt Nam, từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng, đặc biệt là phụ nữ và những người ở vùng sâu vùng xa.
>> Thông tin chi tiết và đơn xin học bổng vui lòng nhấn vào đây.
>> Tải thông báo tại đây

UEB_net

Tag: