Trang tin tức sự kiện

Đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo số 1792/TB-ĐHKT ngày 17/07/2020 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ I năm học 2020-2021


Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2020-2021 và kế hoạch học tập của các lớp đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ I năm học 2020-2021 như sau:

1. Thời khoá biểu: Chi tiết kèm theo (Phụ lục 1)

2. Thời gian học:

2.1. Các lớp QH-2017-E, QH-2018-E, QH-2019-E: thời gian học từ ngày 24/8/2020 đến ngày 11/12/2020 (Nghỉ lễ Quốc Khánh ngày 02/09/2020).

2.2. Các lớp QH-2020-E: thời gian học từ ngày 12/10/2020 đến ngày 31/01/2021 (Nghỉ Tết dương lịch ngày 01/01/2021).

3. Thời gian các tiết học các học phần chuyên môn: Thông báo số 1928/TB-ĐHKT ngày 08/7/2016 về thời gian các tiết học - hệ ĐHCQ

Thời gian các tiết học của học phần GDTC: Xem chi tiết về TKB các học phần GDTC (Phụ lục 2)

4. Địa điểm: Các khu Giảng đường của Trường Đại học Kinh tế (Khu giảng đường nhà E4, Khu giảng đường Trường Tư thục Việt Úc, Khu giảng đường CSSNN và Khu giảng đường 109 Hồ Tùng Mậu); các học phần Giáo dục thể chất học tại Sân vận động đa năng Trường Đại học Ngoại ngữ.

5. Lịch trình đăng ký học phần trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN:

 

TT

Thời gian

Nội dung

Lưu ý

1

20h00 ngày 24/7/2020 - 20h00 ngày 26/7/2020

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 1:

Sinh viên đăng ký các lớp học phần, bao gồm cả đăng ký học lại và học cải thiện điểm; đăng ký các học phần GDTC.

Địa chỉ truy cập: dangkyhoc.vnu.edu.vn hoặc truy cập theo các bước : http://ueb.edu.vn => Đào tạo => Cổng thông tin ĐHQGHN.

- Sinh viên tuyệt đối bảo mật tài khoản và mật khẩu, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc sử dụng tài khoản của mình, phải tự in và lưu giữ thời khóa biểu ngay sau mỗi lần hoàn thành việc đăng ký và trước thời gian đóng cửa Hệ thống đăng ký.

- Sinh viên đăng ký đúng hạn vì sau thời gian trên, Hệ thống đăng ký sẽ đóng.

2

27/7/2020 - 31/7/2020

Thông báo dự kiến các lớp học phần được mở, lớp học phần hủy do không đủ sĩ số tối thiểu, danh sách học phần mở bổ sung (nếu có), danh sách SV đăng ký học phần chưa đúng quy chế ĐTĐH và quy định về đăng ký học.

Xem thông báo trên website Trường Đại học Kinh tế. Sinh viên nộp đơn thắc mắc, đề nghị tại Phòng Đào tạo (nếu có).

3

20h00 ngày 07/8/2020 - 10h00 ngày 10/8/2020

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 2

Sinh viên hủy đăng ký hoặc đăng ký lại các lớp học phần đối với lớp học phần bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu.

Sinh viên xem thông báo tại website Trường Đại học Kinh tế. Sinh viên phải đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần đúng thời hạn (nếu có).

4

11/8/2020 - 19/8/2020

Thông báo:

1. Danh sách lớp học phần sau đăng ký học lần 2.

2. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do vi phạm quy định về đăng ký học (sinh viên đăng ký từ 03 học phần giáo dục thể chất trở lên, sinh viên đăng ký học cải thiện không đúng quy định, sinh viên hệ chuẩn đăng ký vào các lớp CLC TT 23).

3. Danh sách sinh viên đăng ký vượt tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (Sinh viên phải nộp thêm học phí theo thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính).

4. Danh sách sinh viên đăng ký học bất thường (Sinh viên đăng ký không đủ số tín chỉ tối thiểu, sinh viên đăng ký học phần ngoài chương trình đào tạo, sinh viên chưa qua học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký).

- Sinh viên bắt buộc phải vào kiểm tra, tải và lưu giữ dữ liệu và học đúng ở lớp học phần đã đăng ký thành công; theo dõi và đối chiếu với danh sách thu học phí khi có thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Sinh viên tải Đề cương học phần trên Hệ thống cổng thông tin; tham khảo học liệu tại Thư viện ĐHQGHN và Phòng Tư liệu của Trường Đại học Kinh tế.

5

20h00 ngày 04/9/2020 - 10h00 ngày 07/9/2020

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 3

Sinh viên có thể hủy đăng ký hoặc đăng ký lại các lớp học phần nếu có nguyện vọng.

Sinh viên lưu ý đây là lần mở cửa Hệ thống đăng ký cuối cùng. Danh sách các lớp học phần sẽ không được thay đổi, sinh viên phải học theo đúng các lớp học phần đã đăng ký. Nhà trường không nhận đơn đăng ký hoặc hủy đăng ký học ngoài Hệ thống.

6

14/9/2020

Thông báo:

1. Danh sách lớp học phần sau đăng ký học lần 3.

2. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do vi phạm quy định về đăng ký học (sinh viên đăng ký từ 03 học phần giáo dục thể chất trở lên, sinh viên đăng ký học cải thiện không đúng quy định, sinh viên hệ chuẩn đăng ký vào các lớp CLC TT 23, sinh viên chưa qua học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký).

3. Danh sách sinh viên đăng ký vượt tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (Sinh viên phải nộp thêm học phí theo thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính).

4. Danh sách sinh viên đăng ký học bất thường (Sinh viên đăng ký không đủ số tín chỉ tối thiểu, sinh viên đăng ký học phần ngoài chương trình đào tạo).

Sinh viên xem thông báo trên website Trường Đại học Kinh tế.

6. Lưu ý khi đăng ký hc phn:

6.1. Đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao TT 23: Phòng đào tạo hỗ trợ sinh viên đăng ký các lớp học phần đúng theo kế hoạch giảng dạy, tuy nhiên khi mở hệ thống các sinh viên có thể hủy và đăng ký các học phần bổ sung theo nguyện vọng của sinh viên. Sinh viên phải kiểm tra lại dữ liệu đăng ký học trên Portal sinh viên và lưu kết quả sau đăng ký học lần 3.

6.2. Sinh viên nộp đơn thắc mắc (chỉ trong trường hợp sai sót do hệ thống) tại Phòng Đào tạo (Phòng 401 Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) ngay trong thời gian đăng ký học phần của mỗi đợt. Đơn của sinh viên chỉ được xem xét giải quyết nếu có kèm theo bản chụp kết quả đăng ký. Sinh viên phải trực tiếp nộp đơn (khi nộp đơn phải có Thẻ sinh viên để đối chiếu, xác nhận).

6.3. Sinh viên đăng ký vượt tổng số tín chỉ của CTĐT sẽ phải nộp học phí bổ sung theo thông báo của Phòng Kế hoạch – Tài chính.

6.4. Sinh viên được phép đăng ký học tối đa 25 tín chỉ/học kỳ. Trong trường hợp sinh viên muốn đăng ký thêm tín chỉ của CTĐT, sau đăng ký học lần 2 sinh viên nộp đơn xin đăng ký học bổ sung. Phòng Đào tạo sẽ xem xét giải quyết nếu có lý do chính đáng.

6.5. Sinh viên được phép đăng ký tối đa 2 hc phn giáo dc th cht trong cùng mt hc kỳ. Riêng khóa QH-2019-E không đăng ký học các học phần giáo dục thể chất, sinh viên sẽ học kết hợp Giáo dục Quốc phòng An ninh và Giáo dục thể chất theo kế hoạch riêng (dự kiến từ ngày ngày 22/02 đến ngày 04/4/2021).

6.6. Sinh viên chương trình chuẩn KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ vào các lớp học phần dành riêng cho chương trình chất lượng cao (các lớp học tại giảng đường E4, giảng đường tầng 8 tòa nhà Việt Úc, giảng đường 109 Hồ Tùng Mậu) NGOẠI TRỪ: (1) Các lớp có ghi chú “sinh viên học lại/học cải thiện, không phân biệt hệ chuẩn, CLC TT23”; (2) Học phần không mở cho hệ chuẩn. Nếu sinh viên không thuộc đối tượng (1) hoặc (2) đăng ký vào các lớp học phần này thì Nhà trường sẽ tự hủy đăng ký của sinh viên và sinh viên phải đăng ký lại sang các lớp học phần khác theo quy định.

6.7. Sinh viên căn cứ vào chương trình đào tạo, kế hoạch thiết kế của khoá học và thời khoá biểu của toàn trường để có kế hoạch đăng ký học đảm bảo số tín chỉ tối thiểu và lưu ý số tín chỉ tối đa trong một học kỳ.

6.8. Học phần tiên quyết: Đối với học phần yêu cầu có học phần tiên quyết, sinh viên phải đạt điểm từ D trở lên của học phần tiên quyết mới được đăng ký học học phần đó. Những học phần tiên quyết chưa có kết quả đánh giá, sau khi có kết quả nếu sinh viên không đạt điểm từ D trở lên thì sẽ phải huỷ lớp học phần đã đăng ký.

6.9. Học cải thiện: Đối với các học phần đạt điểm D, D+, sinh viên được đăng ký học cải thiện học phần đó hoặc học đổi sang học phần khác (nếu là học phần tự chọn có điều kiện) để cải thiện điểm trung bình chung tích luỹ. Điểm học phần cũ bị huỷ bỏ khi việc đăng ký học để cải thiện điểm được chấp nhận và sẽ được thay bằng điểm học phần để cải thiện điểm.

7. Học phí: Sinh viên nộp học phí theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài chính. Sinh viên chỉ được công nhận đăng ký học thành công và được thi hết học phần khi đã hoàn thành nghĩa vụ học phí theo danh sách của Phòng Kế hoạch - Tài chính.

 

Chi tiết liên hệ:
Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 401 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3754 7506 (máy lẻ 554, 514).
 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành