Trang tin tức sự kiện

Thông báo đăng ký học phần của các lớp cử nhân hệ chính quy Học kỳ I năm học 2016-2017

Thông báo số 1992 /TB-ĐHKT ngày 18/7/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2016-2017 và kế hoạch học tập của các lớp đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần của các lớp cử nhân hệ chính quy (bao gồm cả các chương trình chất lượng cao, chuẩn quốc tế, CTĐT thứ 2) học kỳ I năm học 2016-2017 như sau:

1. Thời khoá biểu: Chi tiết kèm theo (
Phụ lục 01)2. Thời gian học: 15 tuần + 01 tuần dự phòng - bắt đầu từ 22/8/2016 đến hết ngày 09/12/20163. Thời gian các tiết học: Thông báo số 1928/TB-ĐHKT ngày 08/7/2016 về thời gian các tiết học - hệ đại học chính quy (
Phụ lục 02).


 Thời gian các tiết học của học phần GDTC
: Xem chi tiết về TKB các học phần GDTC (
Phụ lục 03).


4. Địa điểm: Khu Giảng đường của Trường Đại học Kinh tế (Khu GĐ Nhà E4, Khu GĐ Việt Úc và Khu GĐ CSSNN) .

5. Lịch trình đăng ký học phần trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN:

 

STT

Thời gian

Nội dung

Lưu ý

1

15h00’ngày 28/7/2016 -09h00’ ngày 01/8/2016

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 1: Sinh viên đăng ký các lớp học phần, bao gồm cả đăng ký học lại và học cải thiện điểm; đăng ký các học phần GDTC.

 

Sinh viên nên sử dụng trình duyệt Internet Explorer để đăng ký môn học.

Địa chỉ truy cập: http://daotao.vnu.edu.vn

hoặc truy cập theo các bước : http://ueb.edu.vn => Đào tạo => Cổng thông tin ĐHQGHN.

- Sinh viên lưu ý đăng ký đúng hạn vì sau thời gian trên, Hệ thống đăng ký học phần lần 1 sẽ đóng.

- Đối với SV Khóa QH-2014 trở đi chỉ được đăng ký học cải thiện điểm đối với môn học đạt điểm D hoặc D+.

2

08/8/2016

- Thông báo dự kiến các lớp học phần chính thức được mở, danh sách sinh viên đăng ký ít hơn số tín chỉ qui định, danh sách sinh viên bị hủy đăng ký do không đạt điểm học phần tiên quyết.

Xem thông báo trên website Trường Đại học Kinh tế. Sinh viên có thắc mắc, kiến nghị nộp đơn tại Phòng Đào tạo (Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

3

15h00’ngày 12/8/2016 -09h00’ ngày 15/8/2016

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 2:

- Sinh viên hủy đăng ký hoặc đăng ký lại các lớp học phần đối với lớp học phần bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu.

Xem thông báo trên website Trường Đại học Kinh tế.

Sinh viên lưu ý đăng ký hoặc hủy đăng ký đúng hạn vì sau thời gian trên, Hệ thống đăng ký sẽ đóng.

4

18/8/2016

 

- Thông báo danh sách sinh viên đăng ký các lớp học phần; danh sách sinh viên đăng ký các lớp học phần không thuộc chương trình đào tạo.

- Sinh viên kiểm tra dữ liệu học phần đã đăng ký và lấy đề cương học phần trên hệ thống.

Sinh viên kiểm tra dữ liệu trên Hệ thống. Sau ngày thông báo, danh sách các lớp học phần sẽ không được thay đổi, sinh viên phải học theo đúng các lớp học phần đã đăng ký; Sinh viên lấy Đề cương học phần trên Hệ thống cổng thông tin; tham khảo học liệu tại Thư viện ĐHQGHN và Phòng Tư liệu của Trường Đại học Kinh tế.

5

 

15h00’ngày 30/8/2016 -09h00’ ngày 01/9/2016

 

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 3:

Sinh viên hủy đăng ký hoặc đăng ký lại các lớp học phần nếu còn chỗ trống.

Sinh viên lưu ý đăng ký hoặc hủy đăng ký đúng hạn vì sau thời gian trên, Hệ thống đăng ký sẽ đóng.

6

08/9/2016

- Thông báo danh sách lớp học phần chính thức.

Sinh viên xem thông báo trên website Trường Đại học Kinh tế.

6. Lưu ý khi đăng ký học phần

- Nhà trường mở Hệ thống đăng ký 03 lần và sẽ không nhận đơn đăng ký hoặc hủy đăng ký ngoài Hệ thống.

- Sinh viên nộp đơn thắc mắc (chỉ trong trường hợp sai sót do hệ thống) tại Phòng Đào tạo (Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) ngay trong thời gian đăng ký học phần của mỗi đợt. Đơn của sinh viên chỉ được xem xét giải quyết nếu có kèm theo bản kết quả đăng ký. Sinh viên phải trực tiếp nộp đơn (khi nộp đơn phải có Thẻ sinh viên để đối chiếu, xác nhận).

- Sinh viên tuyệt đối bảo mật tài khoản và mật khẩu, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc sử dụng tài khoản của mình, phải tự inlưu giữ thời khóa biểu ngay sau mỗi lần hoàn thành việc đăng ký và trước thời gian đóng cửa Hệ thống đăng ký.

 

- Sinh viên căn cứ vào khung chương trình đào tạo để đăng ký học phần theo đúng ngành học và chuyên sâu. Sinh viên chính quy hệ chính quy chuẩn và CTĐT thứ 2 (bằng kép) không được đăng ký vào các lớp học phần dành riêng cho sinh viên chương trình chất lượng cao và chương trình chuẩn quốc tế. Nếu SV đăng ký vào các lớp học phần này thì Nhà trường sẽ tự hủy đăng ký của SV và SV phải đăng ký lại sang các lớp học phần khác theo quy định. Sinh viên không được đăng ký vào các lớp học phần dành cho Khóa QH-2016 trong đợt mở cửa Hệ thống đăng ký lần 1 và lần 2; Nhà trường sẽ cho SV đăng ký các lớp học phần này trong đợt mở cửa Hệ thống đăng ký lần 3 nếu còn chỗ trống.

- Sinh viên Chương trình chất lượng cao và Chương trình chuẩn quốc tế cần đăng ký theo đúng kế hoạch, đặc biệt đối với các học phần bằng tiếng Anh và học phần có ký hiệu (*).

- Cố vấn học tập các lớp hệ chuẩn, chất lượng cao và bằng kép (CTĐT thứ 2); điều phối viên chương trình chuẩn quốc tế tư vấn cho sinh viên đăng ký học phần.

- Sinh viên căn cứ vào chương trình đào tạo, kế hoạch thiết kế của khoá học và thời khoá biểu của toàn trường để có kế hoạch đăng ký học. Lưu ý khi đăng ký kiểm tra điều kiện các học phần tiên quyết, số tín chỉ tối thiểu phải đăng ký học.

7. Học phần tiên quyết:

- Đối với học phần yêu cầu có môn tiên quyết, sinh viên phải đạt điểm từ D trở lên của học phần tiên quyết mới được đăng ký học học phần đó.

- Những học phần tiên quyết chưa có kết quả đánh giá, sau khi có kết quả nếu sinh viên không đạt điểm từ D trở lên thì sẽ phải huỷ lớp học phần đã đăng ký.

8. Học phí:

- Sinh viên theo dõi thông báo của Phòng Kế hoạch – Tài chính về việc nộp học phí. Chỉ những sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được tính là đăng ký học thành công.

9. Lưu ý:

9.1. Đăng ký học lại:

- Đối với các học phần bắt buộc, nếu bị điểm F, sinh viên phải đăng ký học lại học phần đó;

- Đối với học phần tự chọn có điều kiện, nếu bị điểm F, sinh viên đăng ký học lại học phần đó hoặc đăng ký học phần tự chọn khác cùng khối kiến thức để thay thế.

9.2. Đăng ký học cải thiện điểm: Đối với các học phần đạt điểm D trở lên (Áp dụng với sinh viên khóa QH-2013 trở về trước) và điểm D, D+ (Áp dụng với sinh viên khóa QH-2014 trở đi, theo Quy chế đào tạo đại học mới ), sinh viên được đăng ký học lại học phần đó hoặc học đổi sang học phần khác (nếu là học phần tự chọn có điều kiện) để cải thiện điểm trung bình chung tích luỹ. Điểm học phần cũ bị huỷ bỏ khi việc đăng ký học để cải thiện điểm được chấp nhận và sẽ được thay bằng điểm học phần để cải thiện điểm.

9.3. Đăng ký học phần tự chọn tự do (học phần ngoài chương trình đào tạo): Những học phần tự chọn tự do đạt điểm D trở lên được ghi trong bảng điểm nhưng không tính vào điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ.

 

Sinh viên xem chi tiết tại Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 (áp dụng cho SV từ các Khóa QH-2013 trở về trước), Quy chế đào tạo đại học ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Quy định về việc đăng ký môn học đối với bậc đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 1968/QĐ-ĐHKT ngày 19/8/2012, Quyết định 3092/QĐ-ĐHKT ngày 07/11/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về việc đăng ký môn học (áp dụng cho SV từ các Khóa QH-2014 trở về trước); Quy định một số nội dung về đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 5267/QĐ-ĐHKT ngày 17/12/2015 (áp dụng cho SV từ các Khóa QH-2015 trở đi).

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

Điện thoại: (04) 3.754 7506 (máy lẻ 315, 325)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

>> Xem và download thông báo tại đây

 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành