Đột phá trong đào tạo tiếng Anh cho sinh viên đạt chuẩn quốc tế

Đây là nội dung quan trọng được thể hiện trong quyết định số 436/QĐ-ĐHQGHN, ngày 11/2/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định tạm thời đào tạo sinh viên năm thứ nhất thuộc chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế tại ĐHQG Hà Nội.


>> Xem chi tiết Quy định tại đây.

Theo đó, các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế gồm chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng, chương trình đào tạo tiên tiến, chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ xây dựng và phát triển các ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế (gọi tắt là Nhiệm vụ chiến lược) được xác định là hướng phát triển ưu tiên, nhằm góp phần đưa chất lượng đào tạo của ĐHQGHN từng bước đạt chuẩn quốc tế.

ĐHQGHN xác định triển khai các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế theo mô hình “1 + 3” là một bước đột phá. Sinh viên năm thứ nhất của các chương trình này được đào tạo tập trung tại Trường ĐH Ngoại ngữ trong năm học thứ nhất, có cơ hội và môi trường thuận lợi tập trung để nhanh chóng nâng cao trình độ tiếng Anh, tạo tiền đề cho việc học chuyên môn bằng ngoại ngữ và đào tạo toàn diện ở những năm sau.

Việc tổ chức đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên năm thứ nhất các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế được giao thoa với các hoạt động cộng đồng của những sinh viên khoa Văn hóa và Ngôn ngữ Anh – Mỹ sẽ giúp cho các sinh viên các ngành đào tạo khác nhau của ĐHQGHN có cơ hội thi đua học tập và rèn luyện, thống nhất quản lý theo một đầu mối trong việc tổ chức lớp môn học, lớp khóa học theo tinh thần liên thông, liên kết cao nhất của phương thức đào tạo tín chỉ.

Trong năm học 2010 - 2011, có tổng số gần 550 sinh viên các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế thuộc 5 chương trình đào tạo tài năng, 3 chương trình đào tạo tiên tiến và 7 chương trình đào tạo thuộc Nhiệm vụ chiến lược đang theo học tại 20 lớp tiếng Anh thuộc các trình độ khác nhau tại trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Nhằm đem lại lợi ích nhiều nhất cho sinh viên, trường ĐHNN tổ chức các lớp môn học tiếng Anh phân theo trình độ đảm bảo các tiêu chí và cam kết đảm bảo chất lượng đầu ra, tăng cường đội ngũ trợ giảng (có ít nhất có 2 trợ giảng (Tutor)/01 lớp), có biện pháp hỗ trợ và tăng cường học tập đối với các sinh viên có trình độ tiếng Anh còn yếu, xa chuẩn (chẳng hạn học tăng cường ngoài giờ, học online, học riêng với giảng viên hay trợ giảng, …). Trong kiểm tra đánh giá có thể chuyển điểm, học thêm không học lại, … đảm bảo chất lượng theo các chuẩn của chương trình đào tạo và trình độ tiếng Anh đạt cấp độ C1 sau năm thứ nhất.

Bên cạnh việc học tập trung 12 tín chỉ tiếng Anh trong năm học đầu tiên, sinh viên thuộc các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế cần chủ động tích cực tìm hiểu thời khóa biểu của các đơn vị đào tạo khác trong ĐHQGHN để đăng ký học thêm 4 – 8 tín chỉ các môn học khác, đảm bảo khoảng 16- 18 tín chỉ trong mỗi năm học, đáp ứng được điều 28 của Quy chế đào tạo của ĐHQGHN.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, hiện nay trường ĐHNN đã sắp xếp thời khóa biểu môn tiếng Anh sao cho có thời gian vật chất và thống nhất thời khóa biểu với các đơn vị liên quan để sinh viên có thể học một số môn học khác để đảm bảo số tín chỉ tích lũy tối thiểu theo quy định trong Quy chế đào tạo Đại học đã ban hành theo quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010.

Trong Quyết định số 436/QĐ-ĐHQGHN, sinh viên năm thứ nhất chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế được trường ĐHNN quản lý và tổ chức đào tạo khối kiến thức chung. Các đơn vị có chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế và tham gia đào tạo chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế phối hợp quản lý và đào tạo đan xen một phần khối kiến thức bản, cơ sở khoa học ngành và tổ chức các hoạt động ngoại khóa hỗ trợ. Ba năm sau được dành toàn bộ cho đơn vị có chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế quản lý và tổ chức đào tạo khối kiến thức ngành, hoàn thiện chương trình đào tạo để có được sản phẩm đào tạo theo yêu cầu.

Liên thông liên kết năm thứ nhất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý sinh viên năm thứ nhất, đặc biệt là đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu là 5.5 IELTS hoặc tương đương, vẫn đảm bảo lộ trình đào tạo thuận lợi cho những năm tiếp sau; Phát triển tinh thần cộng đồng, nâng cao hiệu quả liên thông liên kết, hợp tác, lợi thế chuyên môn hóa và thế mạnh đặc thù của các đơn vị của ĐHQGHN cũng như sử dụng nguồn lực chung; Tạo thuận lợi cho sinh viên trong học tập tiếng Anh cường độ cao và môn học khác cũng như trong quản lý, tổ chức các hoạt động chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, sinh hoạt tập thể, đảm bảo các chế độ chính sách đối với sinh viên, đảm bảo tốt mối liên hệ với đơn vị có chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, nuôi dưỡng, phát triển ý thức và lòng say mê nghề nghiệp; Thúc đẩy đổi mới tổ chức đào tạo và quản lý sinh viên theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả từng bước đạt chuẩn quốc tế.

Theo Trưởng ban Đào tạo ĐHQGHN Nguyễn Văn Nhã: Sinh viên các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ theo các quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN, được hưởng mọi quyền lợi của sinh viên ĐHQGHN, mọi chế độ chính sách và các quyền lợi đối với sinh viên ngành chuyên môn theo quy định của đơn vị đào tạo.

Khi học tập trung tại trường ĐHNN, sinh viên được rèn luyện tiếng Anh một cách chuyên nghiệp, bài bản để không chỉ đạt chuẩn chất lượng cao tạo tiền đề cho việc học chuyên môn bằng tiếng Anh mà còn phát triển thêm kỹ năng mềm, chuẩn bị sẵn sàng cho hội nhập quốc tế, tự tin trong giao tiếp với người nước ngoài,…; hoàn thành các môn khác như các môn cơ bản, cơ sở chuyên môn, lý luận chính trị, giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất với chất lượng tương đương như khi học riêng tại đơn vị có chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế nhưng lại tối ưu hóa được điều kiện thời gian và tổ chức (lớp môn học, đặc biệt là các lớp môn học theo trình độ tiếng Anh); giao lưu với các sinh viên các ngành thuộc chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế khác đơn vị, tinh thần cộng đồng những người được đào tạo theo chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, mạng lưới liên ngành trên toàn ĐHQGHN sẽ được hình thành, tạo tiền đề phát triển giá trị liên ngành, tích hợp cho các hợp tác trong tương lai; giao lưu các ngành nghề khi học chung góp phần phát triển bản lĩnh khoa học, sự yêu nghề và gắn bó thực sự của sinh viên với ngành nghề tương lai trong môi trường đa ngành có sức hấp dẫn khác nhau và thể hiện tâm huyết, quyết tâm thực sự theo nghề nghiệp đã chọn khi được tuyển; đạt được trình độ tiếng Anh cơ bản cao với chi phí thấp và hợp lý; là đại sứ tuyên truyền, giới thiệu các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế của ĐHQGHN đối với những sinh viên tương lai.

Xem tin gốc >>


Đ.N.D (VNU_net)

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành