Công văn số 577 về việc tổ chức giảng dạy đối với sinh viên đã có kết quả kỳ thi sát hạch trình độ tiếng Anh bậc 2 ngày 19/3/2017Căn cứ Thông báo số 333/TB-ĐHNN ngày 23/3/2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ
- ĐHQGHN về việc tổ chức giảng dạy đối với sinh viên đã có kết quả kỳ thi sát hạch trình độ
tiếng Anh bậc 2 ngày 19/3/2017, Nhà trường đề nghị các khoa và Viện Quản trị kinh doanh:
1. Thông báo kết quả thi kỳ thi sát hạch trình độ tiếng Anh bậc 2 ngày 19/3/2017
(danh sách và kết quả thi kèm theo công văn) cho sinh viên.
2. Thông báo cho sinh viên kế hoạch tổ chức giảng dạy đối với sinh viên Khóa QH-
2016 đạt bậc 2 theo thông báo của Trường Đại học Ngoại ngữ, thời gian học dự kiến bắt đầu
từ 10/4/2017 đến 02/6/2017 (7,5 tuần). Căn cứ vào Thời khóa biểu các lớp chính quy hệ
chuẩn Khóa QH-2016, Trường Đại học Kinh tế sẽ có thông báo Thời khóa biểu và danh sách
chia lớp học phần tiếng Anh trên website của Trường.
3. Sinh viên không đạt trình độ bậc 2 sẽ phải học các lớp tiếng Anh tăng cường.
4. Sinh viên thuộc diện phải sát hạch trình độ nhưng không hoặc chưa tham gia thi,
nếu không trình được chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 hoặc chứng chỉ hợp lệ ở các mốc xét chuẩn
đầu ra trước thời điểm thi sát hạch dành cho sinh viên Khóa QH-2017 thì bắt buộc phải tham
gia thi sát hạch trình độ cùng với Khóa QH-2017.
Đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.
>>> Công văn 577 ngày 29/3/2017 tải tại đây. Thông báo 333/TB-ĐHNN ngày 23/3/2017 tải tại đây.

Văn phòng Khoa KTPT

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành