Học bổng SMBC

Các em sinh viên thân mến các em xem kỹ các mục yêu cầu của học bổng và hoàn thiện hồ sơ gửi lại cho chị trước ngày 14/12/2015. để nhận được các mẫu làm hồ sơ, các em gửi thư vào email: vananhnguyen412@gmail.com để được nhận thông tin nhé.


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

Số:           /ĐHKT-CTSV

V/v Xét chọn sinh viên nhận  học bổng Toàn cầu SMBC năm học 2015-2016.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                           Hà Nội, ngày       tháng      năm 2015

 

                      Kính gửi:  Các Khoa trực thuộc.

 

Thực hiện nội dung công văn số 4502/ĐHQGHN-CTSV ngày 18/11/2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Toàn cầu SMBC năm học 2015-2016, nhà Trường đề nghị các Khoa xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét:

-       Là sinh viên hệ Chính quy năm thứ hai, thứ ba, thứ tư.

-       Có kết quả học tập năm học 2014-2015 đạt loại xuất sắc, thể hiện qua thành tích học tập, giải thưởng và thành tích đạt được.

-      Có năng lực lãnh đạo và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, hoạt động ngoại khoá;

-      Ưu tiên sinh viên thuộc diện nghèo vượt khó hoặc tàn tật.

-      Sinh viên đã được nhận học bổng SMBC vẫn có thể tham gia chương trình.

-      Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2015-2016.

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

-      Đơn xin học bổng, có dán 01 ảnh 3x4cm (theo mẫu);

-      Bài luận viết bằng tiếng Anh (chủ đề bài luận có trong đơn xin học bổng);

-   Bảng điểm năm học 2014-2015;

-      Hai thư giới thiệu của 2 thầy/cô giáo (viết riêng mỗi người, theo mẫu);

-      Bản sao các giấy chứng nhận giải thưởng, danh hiệu hoặc thành tích đạt được trong vòng 5 năm gần đây;

-      Giấy xác nhận hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc khuyết tật do chính quyền địa phương cấp (nếu có).

Lưu ý: Mỗi bộ hồ sơ cần được lập thành 04 bản: 01 bản gốc và 03 bản photo. Tất cả các giấy tờ trên xếp theo thứ tự và đựng vào túi hồ sơ.

 

 3. Trị giá mỗi xuất học bổng: 500 đô la Mỹ/suất.

  4. Chỉ tiêu học bổng:

STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Khoa KT&KDQT

1

 

2

Khoa TCNH

2

 

3

Khoa QTKD

1

 

4

Khoa KTPT

1

 

5

Khoa KTCT

1

 

Cộng

7

 

 

Đề nghị các Khoa lập danh sách sinh viên (theo mẫu đính kèm) và hồ sơ, gửi về Phòng Đào tạo  muộn nhất 10h00 ngày 18/12/2015.

 

Nơi nhận:

-          Như trên;

-         Lưu: VT, ĐT.C5.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 PGS.TS. Trần Anh Tài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Khoa KTCT

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Đại học Waseda
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành