Sinh viên hệ chính quy và chính quy bằng kép phải thôi học từ học kỳ I năm học 2012-2013

Quyết định số 2190/QĐ-ĐHKT ngày 25/9/2012 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét dừng học, thôi học, cảnh báo học vụ ngày 18/09/2012;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét chuyển sinh viên không đủ điều kiện học tập ra khỏi chương trình ngày 18/09/2012;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 

Điều 1. Phê duyệt 38 sinh viên chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đạt chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo bằng kép (có tên trong danh sách kèm theo), phải thôi học từ học kỳ I năm học 2012-2013.

Điều 2. Những sinh viên trong danh sách trên có trách nhiệm đến Phòng Đào tạo để làm các thủ tục thôi học trong vòng 2 tuần kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 3. Các Ông, bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch –Tài chính, Chủ nhiệm các Khoa và những sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
>>
Quyết định số 2190/QĐ-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Đại học Waseda
Trường Đại học Thành Tây
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Công ty TNHH giải trí TBS
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành